Podpora posunu ve vyjednávání o klimaticko-energetickém balíčku Fit for 55, adaptace na změnu klimatu, ochrana biodiverzity, oběhové hospodářství či světelné znečištění budou hlavní témata ministerstva životního prostředí (MŽP) při nadcházejícím českém předsednictví EU. Zástupci MŽP to řekli na dnešní tiskové konferenci v Praze. České předsednictví začne 1. července.

Náměstek ministryně životního prostředí Jan Dusík řekl, že v případě klimaticko-energetického balíčku Fit for 55 je cílem podpořit vyjednávání a nalézt průsečík mezi postoji Rady Evropské unie a Evropského parlamentu, aby mohla legislativa být do konce roku projednána a vstoupit v platnost co nejdříve. Dusík je jedním ze zmocněnců za Česko pro jednání o životním prostředí během předsednictví.
Klimaticko-energetický balíček Fit for 55 Evropská komise představila loni v létě.

Opatření vyplývající z 13 legislativních návrhů by měla pomoci EU dosáhnout 55procentního snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 proti roku 1990 a uhlíkové neutrality do roku 2050. Fit for 55 navrhuje mimo jiné změnu systému obchodování s emisními povolenkami, uhlíkové vyrovnání na hranicích či změny ve využívání půdy a v lesnictví. Zahrnuje i podpůrná opatření, například vznik sociálního fondu či navýšení modernizačního a inovačního fondu.

K dalšímu hlavnímu tématu MŽP, adaptaci na změnu klimatu a ochraně a obnově biodiverzity, Dusík řekl, že v Radě pro životní prostředí, jejíž neformální jednání v Praze bude 13. a 14. července, se bude řešit například problém odlesňování a nastavení pravidel udržitelného využívání lesních produktů. „Zde bychom chtěli finalizovat dohodu mezi radou a Evropským parlamentem,“ podotkl Dusík.

„Druhým tématem je obnova ekosystémů, tzv. Natural restoration law, kde předpokládáme zveřejnění návrhů od Evropské komise tento týden,“ dodal Dusík. O tématu, k němuž MŽP v září uspořádá i konferenci, podle Dusíka bude diskuse na pražském zasedání rady. Tamtéž se má jednat i o ochraně a obnově půdy. Evropská komise zveřejnila strategii ochrany půdy loni. „My bychom chtěli všechna tato témata propojit,“ řekl Dusík.

Dusík také uvedl, že zástupci MŽP se budou v následujících měsících snažit o podporu oběhového hospodářství s maximálním důrazem na snížení znečištění životního prostředí. Podle náměstka půjde o legislativní návrhy, předložené i připravované, vycházející z provádění Zelené dohody pro Evropu. „Prvním velkým návrhem, který se projednává mezi radou a Evropským parlamentem, jsou baterie a odpadní baterie. Je to návrh, který postihuje celý životní cyklus baterií a my se budeme snažit, abychom nalezli shodu o finálním znění tohoto předpisu,“ řekl Dusík.

Podotkl, že předpis se zabývá surovinovou bezpečností, snížením závislosti EU na surovinách z nestabilních regionů i vyšší udržitelností baterií. Dalším tématem je podle náměstka světelné znečištění. Podotkl, že cílem je zvýšit informovanost o problému a jednat o možnostech regulace světelného znečištění, které má negativní dopad na lidské zdraví i životní prostředí.

Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL) pak uvedla, že úřad se bude tematicky věnovat i dopadům války na Ukrajině na životní prostředí. Zmínila, že zástupci MŽP mimo jiné povedou delegace za EU na mezinárodních konferencích souvisejících se životním prostředím.

Autor: MŽP
Zdroj: ČTK