Pod heslem: „Na vlnách ekologie“ se nesla prezentační akce na výletní lodi Klára, kterou dne 14.6.2022 pořádala společnost Advanced Materials-JTJ s.r.o. Smyslem této akce bylo představit unikátní výsledky tříletého výzkumu dekontaminace ovzduší pomocí fotokatalytické nátěrové technologie FN NANO® a její využití v praxi pro ochranu zdraví obyvatelstva.

Pozváni byli partneři projektu TRIO, kteří se na něm podíleli a také zástupci z řad významných českých odborných institucí, projektanti, architekti, municipality a další, kteří mohou výsledky výzkumu využít v praxi. Nejvíce zástupců bylo z ministerstva průmyslu a obchodu a dále zde byl za Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského přítomen Ing. Jiří Rathouský, CSc., který společně s Ing. Janem Procházkou, Ph.D. spolupracoval na řešení projektu.

Všichni zúčastnění byli seznámeni s výsledky projektu, který odhalil praktickou využitelnost fotokatalýzy pro Smart Cities a zlepšení životních podmínek praxi. Závěr projektu má globální dosah – umíme velmi účinně a dlouhodobě čistit ovzduší od jedovatých látek v ulicích měst i v interiérech a zároveň umíme tyto přínosy modelovat a přesně určit.

Co tedy přinesl projekt TRIO FV 40209?

  • Ověření účinnosti, dlouhodobosti a praktické využitelnosti fotokatalytické technologie pro zlepšení kvality životního prostředí a ochranu lidského zdraví.
  • Metodologii pro architekty, projektanty a pracovníky ochrany životního prostředí, jak využít fotokatalytickou technologii v praxi.
  • Odborné stanovení environmentálního efektu pro konkrétní budovy a lokality.
  • Efektivní, dlouhodobé a levné čištění ovzduší v městské zástavbě.
  • Eliminaci toxických látek ze vzduchu a přeměnu jedovatého přízemního ozónu na potřebný kyslík.

V rámci projektu bylo prováděno měření přes 1000 vzorků v laboratoři podle ISO 22197 metodiky a přes 2000 hodin měření v reálných podmínkách města i na 3D modelu vybrané části města.
Praktická měření byla prováděna v Praze, v Legerově ulici, kde denně projedou desetitisíce aut. Z výsledků těchto měření vyplývá, že fotokatalytická technologie dokáže z ovzduší při dotyku s fotokatalytickými fasádami odstraňovat běžně 50 % oxidů dusíku (NOx) a ozónu.
Detailnější informace se můžete dozvědět na stránkách www.clearcities.org.
Další praktická měření probíhala ve spolupráci s italskou akreditovanou laboratoří Indam v centru Milána. Tato měření přinesla velmi slibné výsledky, kde byla naměřena průměrná účinnost 39 % při odstraňování NOx a ozónu z ovzduší. To je bezkonkurenčně vysoká schopnost čistit centra velkých zamořených měst.

Během prezentační akce se mohli hosté sami přesvědčit o účinnosti této technologie. Na zádi lodi bylo umístěno modelové město a po dobu celé plavby zde bylo prováděno měření úbytku imisí NOx.

Výsledky grantu potvrdily, že máme v rukou jedinečnou ekologickou technologii, která dokáže vrátit městům dlouhodobě krásný a čistý vzhled. Fotokatalytické nátěry FN NANO® chrání povrchy staveb před UV degradací, ochlazují jejich povrch a zároveň neustále čistí vzduch od jedovatých emisí.
Projekt potvrdil, že nátěrová fotokatalytická technologie FN NANO® je v současnosti nejmodernější technologií pro chytrá města bez emisí!

Vzduch je jen jeden a je nás všech – stačí vzít štětku do ruky.

Kontakt:

FN-NANO s.r.o.

e-mail: krabec@fn-nano.com

Autor: Advanced Materials-JTJ s.r.o.
Zdroj: ČTK