Populaci kočky divoké na moravsko-slovenském pomezí ohrožuje křížení s kočkou domácí. Tvrdí to ochránci přírody z Hnutí Duha. Opírají se o výsledky nedávno dokončeného genetického výzkumu Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR.

Hybridizace s kočkou domácí je jeden z faktorů, který významně ohrožuje evropské populace vzácné kočky divoké. Míra křížení se mezi různými oblastmi Evropy liší. Díky společnému přeshraničnímu projektu jsou dnes k dispozici první důkazy o tom, že ke křížení dochází i v karpatské populaci na moravsko-slovenském pomezí,“ uvedl za Hnutí Duha odborník na velké šelmy Martin Duľa.

Křížení kočky divoké s domácí je podle odborníků problém, má špatný dopad na zdraví vzácných koček divokých. „Ztráta genetické čistoty kvůli křížení s kočkou domácí může způsobit ztrátu některých lokálních adaptací nebo zvýšit přítomnost škodlivých mutací, které se ve vyšší míře vyskytují u přešlechtěných domácích koček,“ řekla zooložka Jarmila Krojerová z ústavu, která se věnuje genetickým analýzám u kočky divoké a rysa ostrovida.

Podle ní výsledky ukazují, že výskyt hybridů je alespoň v některých částech Slovenska vyšší než například v Německu. Oblastí, kde byl výskyt hybridních jedinců nejvyšší, jsou Strážovské vrchy, ležící naproti Bílým Karpatům přes údolí řeky Váh. Vědci zde zaznamenali čtyři hybridy tvořící 15 procent z celkové populace zachycené v této oblasti.

Sledování výskytu kočky divoké ztěžuje odborníkům to, že zvíře žije skrytě a lze ho snadno zaměnit s domácími. Podle Branislava Táma ze slovenské Národní zoologické zahrady Bojnice, která na projektu spolupracuje s Ústavem biologie obratlovců AV a Hnutím Duha, tým pro výzkum využívá kombinace monitoringu, chlupových pastí, fotopastí a analýzy DNA. „Jistotu při určení míry hybridizace nám poskytuje až správně provedená analýza DNA. Zatím byli hybridní jedinci zachyceni jen v karpatské populaci, nikoli v populaci v jihozápadních Čechách, tam je ale monitoring zatím mnohem méně intenzivní,“ sdělila Krojerová.

Kočka divoká se v ČR vyskytuje v jihozápadních Čechách, kam se šíří z Německa, a na moravsko-slovenském pomezí, kde jde o karpatskou populaci rozšiřující se ze Slovenska. Kočky divoké jsou tzv. skrytě žijící druh, který může snadno unikat pozornosti kvůli záměně s domácími kočkami. Pochází z příbuzného druhu kočky plavé, která se vyskytuje v severní Africe a na Blízkém Východě.
Ke křížení dochází podle Hnutí Duha většinou v místech, kde je divokých koček málo a zároveň se v lesích vyskytují zdivočelé nebo toulající se kočky domácí. V Bílých Karpatech zachytila hybridního samce fotopast při páření se samicí kočky divoké. „Páření dokazuje, že se hybridní jedinci dále zapojují do reprodukce, čímž šíří cizorodé geny do dalších generací,“ doplnil Pavel Dekař z Hnutí Duha, který se monitoringu kočky divoké v Bílých Karpatech věnuje již několik let.

Projekt Hledáme kočku, pozor, divokou! má skončit letos, vědci však chtějí v monitoringu pokračovat. Do mapování druhu se podle nich může zapojit i veřejnost. Lidé, kteří uvidí živou či uhynulou kočku se znaky kočky divoké, mohou to sdělit na webu www.kockadivoka.cz nebo přes e-mail stopy@selmy.cz.

Autor: Akademie věd ČR
Zdroj: ČTK