Vysoké učení technické v Brně (VUT) se stalo novým členem Asociace výzkumných univerzit. Asociace to dnes oznámila na setkání s médii v pražském Karolinu. Dosud ji tvořily ČVUT, Univerzita Karlova, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Masarykova univerzita v Brně a Univerzita Palackého v Olomouci. Motivací pro spolupráci je snaha zlepšit postavení univerzit z Česka v mezinárodním srovnání i podpora a rozvoj excelentního výzkumu. Zástupci asociace dnes dodal, že se více zaměří na podporu přenosu a technologií poznatků do praxe či expertní pomoc státní správě.

„Pan rektor (Ladislav) Janíček z Vysokého učení technického, po diskusích s námi (…) požádal o to, aby Vysoké učení technické mohlo participovat na naší asociaci,“ řekl její předseda a rektor ČVUT Vojtěch Petráček. „Jsme rádi, že se tomu tak děje, protože vzniká vyvážená struktura tří velkých univerzit, plus tří velkých technických univerzit. Myslím, že to velmi prospěje (…) struktuře, kterou máme,“ dodal rektor.

Janíček doplnil, že VUT s členskými univerzitami už úzce spolupracuje na různých výzkumných projektech. Míní, že účast v asociaci tuto spolupráci ještě posílí. Zástupci členských škol dnes také podepsali upravenou chartu asociace. Petráček řekl, že se změny týkají například témat, na které se chce uskupení nově více zaměřit. Jde o téma hodnocení výzkumu, přenosu znalostí a technologií do praxe či rozvoj a zkvalitňování doktorského studia. „A potom na podporu státní správy při přípravě politik – ovšem tím, jaká je naše expertíza. Pomáhat s daty, s analýzami,“ dodal Petráček.

Od počátku asociace, tedy roku 2019, její členové spolupracují na přípravě rozpočtových, legislativních a systémových opatření v duchu evropských výzkumných trendů. Kromě zkvalitnění vysokého školství v Česku si kladou za cíl také posílení udržitelné ekonomiky, mezinárodní spolupráce či sdílení špičkového přístrojového vybavení. Zapojené univerzity jsou také zastáncem systému financování veřejných vysokých škol na základě hodnocení kvality vědecké a pedagogické činnosti s ohledem na mezinárodně uznávané ukazatele kvality.

Autor: VUT Brno
Zdroj: ČTK