Žádosti začal úřad přijímat úderem 09:00. „Do 11:00 bylo evidováno 323 žádostí včetně duplicit. Informační systém vše v pořádku zpracoval a včas informoval žadatele o úspěšném doručení žádostí formou zpětného avíza. Alokace ještě není vyčerpaná a žadatelé mohou podávat žádosti až do 31. srpna,“ doplnil Trdla. Na výměnu kotle mohou domácnosti dostat až 95 procent potřebných peněz, k dispozici je 108 milionů korun, což by podle odhadů mělo stačit na výměnu zhruba 800 kotlů.

Elektronickou žádost musí zájemce o dotaci vyplnit a odeslat prostřednictvím webové stránky http://dotace.kraj-lbc.cz/kotlikove-dotace v sekci „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji IV“. „Do deseti dnů pak musí lidé doplnit písemné podklady k žádosti. Kotel musí vyměnit nejpozději do dvou let od schválení dotace,“ řekl krajský radní pro rozvoj Jiří Ulvr (Starostové pro Liberecký kraj). Písemné podklady je možné doručit osobně na podatelnu krajského úřadu nebo prostřednictvím datové schránky.

Dotace jsou v tomto čtvrtém kole určené jen nízkopříjmovým skupinám, což znamená, že průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nepřesáhnul 170.900 korun. Žádat o dotaci mohou také domácnosti seniorů nebo lidé, kteří pobírají invalidní důchod, v tomto případě příjmy dokládat nemusejí. Žádat je možné o peníze na výměnu kotlů první a druhé emisní třídy. Na tepelná čerpadla je možné získat až 180.000 korun, na kotle na biomasu 130.000 korun a v případě plynového kondenzačního kotle maximálně 100.000 korun.

Liberecký kraj má s dotacemi na výměnu kotlů za ekologičtější několikaleté zkušenosti, první dotace rozdělil v roce 2016, od té doby podpořil více než půl miliardou korun výměnu bezmála 4600 kotlů. V předchozích kolech bylo možné získat 80 procent potřebných peněz a v oblastech se zhoršeným ovzduším ještě o pět procent víc.

Autor: Liberecký kraj
Zdroj: ČTK