Papež František vyzval mládež, aby zvrátila sebedestruktivní sklon současného světa. Kromě omezení spotřeby fosilních paliv je podle něj vhodné omezit mimo jiné i spotřebu masa. Papež to napsal v dopise adresovaném účastníkům třídenní Evropské konference mládeže, která se do středy koná v Praze. Hlava katolické církve rovněž vyzvala mladé, aby pomohli vytvořit svět založený nikoli na soutěživosti, nýbrž na solidaritě.

Zatímco předchozí generace hodně namluvily, leč málo vykonaly, vy máte schopnost podnítit konkrétní iniciativy…Nedejte se zlákat zpěvem sirén, které vás vábí k luxusnímu životu, ten je vyhrazen jen malému dílu světa,“ napsal papež v dopise. „Je naléhavé, abychom omezili nejen spotřebu fosilních paliv, ale také mnoha dalších nadbytečných věcí. Stejně tak je v některých oblastech světa vhodné konzumovat méně masa, což také může přispět k záchraně životního prostředí,“ dodal.

V dopise také papež připomněl svou iniciativu zvanou Globální výchovný pakt, kterou zahájil v roce 2019 a která vyzývá učitele z celého světa k výchově k bratrství. „Když ale pozoruji, kam se ubírá tento svět vedený dospělými a staršími lidmi, zdá se, že spíše vy byste měli dospělé vychovávat k bratrství a mírovému soužití,“ uvedl v dopise pražské konferenci papež.

Zmínil rovněž válku na Ukrajině. „Drazí mladí lidé, zatímco se koná vaše konference, na Ukrajině, která není v Evropské unii, ale patří do Evropy, se vede nesmyslná válka. Přidružila se k četným konfliktům v různých oblastech světa, a ještě naléhavěji zdůraznila nutnost výchovy všech lidí k bratrství,“ napsal papež.

Papež František také apeloval na mladé, aby se „otevřeli přijetí druhých“ a nedali se zavléct do krátkozrakých ideologií, jež ukazují odlišného člověka jako nepřítele. Zkušenost milionů evropských studentů, kteří se zapojili do projektu Erasmus, podle něj dokládá, že setkání lidí různých národů pomáhá otevřít oči, mysl i srdce.

Autor a zdroj: ČTK