O účast na mezinárodním festivalu Ekofilm v Brně letos usilují autoři 243 dokumentů z více než 50 zemí světa. Největší zájem projevili filmaři ze Spojených států, Německa a Česka. Z přihlášených filmů vybere dramaturgický tým 25 nejzajímavějších, které postoupí do finálové soutěže. Nejstarší environmentální filmový festival v Evropě se uskuteční v Brně od 12. do 15. října, oznámil dnes za pořadatele Vratislav Vozník.   

Stejně jako v minulých letech je znatelný nárůst tématu orientovaného na společenský aktivismus, kterému se věnují tvůrci napříč generacemi. Ať už se jedná o apel na udržitelnost, filmové rekonstrukce lokálních katastrof způsobených korporacemi, právní odpovědnost nebo vhled do života aktivistů, osvětlení motivací a kauz, které zní společností,“ uvedla vedoucí dramaturgického týmu Jitka Kotrlová.
Pětadvacítka vybraných snímků bude soutěžit ve třech kategoriích – Krásy přírody, Středoevropské filmy a Krátké filmy. Organizátoři udělí také Cenu prezidenta festivalu a Hlavní cenu festivalu ministryně životního prostředí.

„Letos nás čeká velmi těžké rozhodování, kvalitních filmů je přihlášeno mnoho, všechny zpracovávají důležitá témata, ale do hlavních soutěžních sekcí je možné vybrat pouze 25 filmů. Rozhodovat při výběru bude proto i zastoupení témat, která by měla navzájem souviset, doplňovat se a nabídnout našim divákům různé pohledy na otázku vlastní i společenské odpovědnosti vůči klimatu a životnímu prostředí,“ doplnila Kotrlová.

Filmy budou reflektovat společenské výzvy spočívající v přípravě měst na měnící se přírodní podmínky, udržení vody v krajině, zajištění energie a potravin nebo snížení dopadů lidské činnosti na planetu.

Autor: MŽP
Zdroj: ČTK