Ministerstva životního prostředí, průmyslu a obchodu, zemědělství a dopravy podala proti rozsudku v tzv. klimatické žalobě kasační stížnost. Věc bude nyní přezkoumávat Nejvyšší správní soud (NSS). Pražský městský soud v polovině června rozhodl, že všechna čtyři žalovaná ministerstva zasáhla do práv spolku Klimatická žaloba ČR a dalších žalobců tím, že nestanovila konkrétní zmírňující opatření k dostatečnému snižování skleníkových emisí.             

Společnou žalobu podalo loni v dubnu šest žalobců. Prvním z nich je spolek jako právnická osoba. Dalším žalobcem je obec Svatý Jan pod Skalou a pak čtyři jednotlivci, kteří podle spolku pociťují dopady změny klimatu v osobním i pracovním životě. Žalovali ministerstva a také českou vládu, žalobu proti ní ale soud odmítl. Cílem žaloby bylo podle spolku přimět úřady k řešení klimatické krize.

Podle soudu je zásah ministerstev do práv žalobců nezákonný. „Žalovaným (ministerstvům) se zakazuje pokračovat v porušování práv žalobců nestanovením konkrétních mitigačních opatření vedoucích ke snížení emisí skleníkových plynů o 55 procent do roku 2030 ve srovnání s úrovní v roce 1990,“ konstatovala soudkyně Karla Cháberová.

Limit snížení emisí vychází z evropského nařízení. Soudkyně uvedla, že globální oteplování ovlivňuje životní prostředí, které je chráněno Listinou základních práv a svobod. Žalovaná ministerstva podle ní mají povinnost životní prostředí chránit a jsou povinna omezovat emise skleníkových plynů tak, aby docílila snížení.

Městský soud v Praze nařídil ministerstvům zjednat nápravu, tedy přijmout dodatečná klimatická opatření tak, aby byl splněn závazek, který si ČR dobrovolně stanovila v rámci Pařížské dohody. Rozsudek Městského soudu v Praze je pravomocný.

NSS věc projedná přednostně, sdělila serveru Česká justice mluvčí NSS Sylva Dostálová. Podle serveru se vzhledem k charakteru věci dá očekávat, že uvnitř soudu o ní bude probíhat velmi intenzivní debata mezi všemi soudci. Rozhodnutí pražského městského soudu je navíc odborníky hodnoceno jako argumentačně precizní, uzavřel server.

Autor a zdroj: ČTK