Příjem žádostí: 1.7.2022 – 31.10.2022 Alokace: 46 500 000 Kč

Na zlepšení dovedností a znalostí v environmentální oblasti a v oblasti udržitelného rozvoje bude rozděleno celkem 46,5 milionů. Podpořeny budou denní a pobytové výukové programy pouze na téma změny klimatu v souvislostech České republiky pro děti, mládež a vzdělavatele. Hlavní oblasti výuky jsou úspory energie, využívání OZE, snižování emisí skleníkových plynů a dalších znečisťujících látek.

Více na: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=110