Ministerstvo zemědělství (MZe) odmítlo kritiku senátní komise pro rozvoj venkova, která požaduje změnu vyhlášky upravující dobu lovu spárkaté zvěře, hlavně mláďat a samic daňků a jelenů, které lze do dvou let věku lovit celoročně. Komise to označila za neetické. Ministerstvo uvedlo, že doby lovu představují pouze možnost, nikoliv povinnost uživatelů honiteb, a vyhláška je časově omezená do konce března 2025. MZe to dnes uvedlo v tiskové zprávě s tím, že doby lovu byly upraveny na základě požadavků zemědělsky a lesnicky hospodařících podniků.

Požadavek na změnu vyhlášky oznámil ve středu předseda senátní komise Jiří Vosecký (SLK), podnět ke změně dal Václav Chaloupek (STAN). Vyhláška se změnila přede dvěma lety za působení ministra Miroslava Tomana (ČSSD), důvodem byla snaha o regulaci přemnožené zvěře. Umožňuje lovit mláďata spárkaté zvěře jako jsou mláďata jelenů, daňků nebo muflonů.

Chaloupek to označil za „neetické, barbarské a nelidské“ a komise doporučila upravit dobu lovu kolouchů a daňčat od 1. září do 31. května a u laní a daněl od 1. září do 15. února. Ministerstvo uvedlo, že vyhláška umožňuje uživatelům honiteb reagovat na místní situaci a podle potřeby i v souladu s jejich svědomím a mysliveckou etikou mláďata lovit. Jde především o mláďata z předchozího roku, která se ještě nezapojila do rozmnožování. MZe upozornilo na to, že ostatní věkové skupiny mají pevně stanovené doby lovu. „Rozšíření doby lovu dává s ohledem na místní podmínky možnost lovit zvěř v delším časovém období, ale uživatelé honiteb nemají povinnost ho beze zbytku využít,“ uvedlo.

Resort se také ohradil proti kritice senátorů možnosti lovit samice zvěře v nejvyšším stavu březosti a v době kladení mláďat. Uvedl, že vyhláška umožňuje lovit laně do 15. ledna a k jejich oplodnění dochází v září. „V době do 15. ledna se tedy již po desetiletí ve většině zemí Evropy loví březí samice a za neetické či nemyslivecké to nikdo nepovažuje,“ uvedlo ministerstvo.

Na velké škody v lesích způsobované přemnoženou vysokou zvěří upozorňují odborníci dlouhodobě. Podle statistiky zpracované Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů z kontrolních stanic v lesích působí stále se zvyšující stavy zvěře velké škody hlavně na mladých stromech. Ústav v květnu upozornil na to, že na většině lokalit dochází při obnově lesních porostů k úbytku stromů nadměrným poškozením zvěří.

Zvěř podle statistiky zničí v průměru 15 procent stromů na plochách, kde se obnovuje lesní porost. Data také ukázala, že na volné ploše lesů bylo v průměru o 13,4 procenta méně druhů dřevin než na oplocené ploše.

Autor: MZe
Zdroj: ČTK