Záchranné stanice letos zatím přijaly 18.425 zvířat, loni jich bylo za stejné období 19.500. Přibývá divokých holubů hřivnáčů, jichž se do stanic dostalo téměř osm stovek. Podle Petra Stýbla z Českého svazu ochránců přírody, která koordinuje Národní síť záchranných stanic, se letos výrazně snížila výše darů na provoz stanic. Dosud podle Stýbla záchranné stanice převzaly 783 holubů hřivnáčů, za celý rok 2021 jich bylo 1185. Ochranář uvedl, že hřivnáči se v posledních letech dostávají do stanic stále častěji proto, že tento lesní druh postupně proniká do měst po celé Evropě.

„Jinak jsou výkyvy závislé hodně na počasí – velká vedra v červenci vedla k většímu množství přijatých mláďat rorýse obecného, velké deště a vichřice vedou k růstu přijatých mláďat ze zničených hnízd – hrdliček, holubů hřivnáčů, čápů bílých,“ popsal Stýblo. Velkým problémem podle Stýbla zůstává, že lidé nosí do záchranných stanic mláďata, která nepotřebují pomoc. Typicky jde o malé zajíce, kteří se nesmí odnášet z hnízda, kde je v prvních dnech jejich života samice navštěvuje jen krátce, aby je nakojila. Záchrannou stanici by naopak měli lidé kontaktovat v případě, kdy mládě přinese pes či kočka a není jasné, odkud pochází.

„V tomto roce již bylo přijato 655 zajíců, z toho 634 mláďat,“ upřesnil. Za celý loňský rok se do záchranných stanic dostalo 417 malých zajíců, z nichž 207 zahynulo. Stýblo dodal, že lidé často zbytečně nosí do stanic i další mláďata – zejména srnce evropského a mnoha druhů drobných ptáků. „Netuší, že si jich nemají všímat a kradou je jejich rodičům,“ uvedl. Nejčastěji přinášeným druhem byl loni v záchranných stanicích ježek západní – konkrétně stanice převzaly 3462 jedinců. Letos jich podle Stýbla stanice přijaly 512. Podotkl však, že ježčí sezóna teprve začne.

Stýblo upozornil, že klesla výše darů od veřejnosti na provoz stanic. Právě dary jsou přitom podle něj druhý největší zdroj financování záchrany zvířat v nouzi. „Za první půlrok sice početně darů ve sbírce Zvíře v nouzi neubylo, ale výrazně se zmenšily částky, které lidé darují. Za první pololetí se ve sbírce vybralo o 1,5 milionu Kč méně, než tomu bylo za stejné období loni. Tento stav není dlouhodobě udržitelný,“ sdělil Stýblo. Podotkl, že záchranné stanice jsou dlouhodobě podfinancované. „Na provoz potřebují 80 milionů korun, stát jim dává 20 milionů, zbytek si musí sehnat samy,“ dodal.
Národní síť záchranných stanic čítá přes tři desítky zařízení po celém Česku. Na sbírku Zvíře v nouzi lze přispět přes web nebo na účet 33553322/0800.

Autor: ČSOP
Zdroj: ČTK