Jako nedostatečný a příliš mírný označili návrh normy k omezení světelného znečištění zástupci Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR (AV ČR). Norma podle komise například povoluje vysoké limity sledovaných ukazatelů a nevyužívá moderní metody. Stanovisko dnes médiím poskytla akademie, vyjádření ministerstva životního prostředí (MŽP) ČTK shání. Experti dlouhodobě zdůrazňují, že přebytek světla v nočních hodinách zasahuje do života zvířat, lidem znemožňuje zdravý odpočinek, komplikuje pozorování oblohy a je neúsporné.

Připravená norma podle expertů měla přinést nástroje k omezení světelného znečištění a napomoci právní ochraně občanů před rušivým světlem. Vznikla v důsledku požadavků mezirezortní komise, kterou k této problematice zřídilo MŽP v roce 2017. Akademici však kritizují, že nynější návrh normy je z hlediska rozsahu i možností řešení dopadů světelného znečištění „naprosto neúčinný a nedostačující“.

Potenciálně by se norma v takovém znění zřejmě stala dokumentem pro obhajobu dosavadní praxe a pokračování v nežádoucích trendech z minulých období. Benevolentnost kritérií a jejich vstřícnost ke světelným znečišťovatelům je tak výrazná, že návrh již vzbudil pozornost a negativní ohlas mezinárodní vědecké komunity,“ uvedla komise pro životní prostředí. Vědci míní, že skutečná prevence dopadů umělého světla nejdříve vyžaduje zákonné opatření a teprve pak samotnou technickou úpravu.

Podle expertů jsou v normě třeba nepřijatelně vysoké povolené limity sledovaných ukazatelů souvisejících se světelným znečištěním. Sdělili, že norma také nevyužívá moderní kritéria a metodiky ohledně dopadů světla na zvířata. Norma se podle komise mimo jiné také dost nezabývá typy svícení na veřejných prostranství a v krajině – například osvětlením reklamních ploch či architektury a kulturních památek.

Vědci zdůrazňují, že v mnoha případech se v nočních hodinách svítí zbytečně. Právě osvětlení reklam, architektury či parkovišť a skladů mimo provozní dobu podle nic navíc obtěžuje lidi i zvířata v okolí a je to i plýtvání elektřinou. „Používají se osvětlovací tělesa s nevhodným umístěním či směrem světelného záření, často k nebi, do volné krajiny nebo do oken obytných budov,“ popsala komise další nešvary. Připomněla, že nevhodné je i využití světel s vysokým zastoupením takzvaného bílého denního světla.

Vědci k omezení světelného znečištění v nočních hodinách vyzývají dlouhodobě. Zvýšení informovanosti o negativních dopadech této praxe a možnostech regulace světelného smogu je i jedním z témat MŽP v rámci nynějšího českého předsednictví EU.

Autor: AV ČR
Zdroj: ČTK