Příjem žádostí: 31.8. 2022 – 10. 1. 2023 Alokace: 1 197 500 000 Kč

Specifický cíl 1.6 – Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění

Opatření 1.6.1 – Podpora přírodních stanovišť a druhů a péče o nejcennější části přírody a krajiny

Více zde: https://opzp.cz/dotace/7-vyzva/