Ministerstvo zemědělství (MZe) chce během českého předsednictví EU prosazovat nová opatření na ochranu kriticky ohroženého úhoře říčního, mohlo by jít například o zákaz komerčního lovu úhořů ve všech jeho vývojových stádiích. Populaci úhořů ohrožují hlavně vodní elektrárny, komerční rybolov a neprůchodná říční síť. O opatřeních tento týden diskutovali zástupci členských států na neformálním setkání.    

Podle ředitele Odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství MZe Martina Žižky budou opatření na ochranu úhoře účinná pouze tehdy, když je přijmou a budou vymáhat členské státy EU i ostatní země, kde se vyskytuje. „Přes veškeré úsilí Evropské unie je pokles populace úhoře kritický. V České republice je jeho výskyt v současnosti bohužel zcela závislý na umělém zarybňování,“ uvedl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Resort upozornil na to, že i přes opatření přijatá v jednotlivých zemích se nepodařilo pokles populace úhoře zastavit. Kromě zákazu komerčního rybolovu mezi opatřeními navrhuje také zabezpečení bezpečné migrace všech druhů ryb nebo zavedení systému kompenzací například za odstavení vodních turbín v době tahu úhořů nebo dotování výkupu elektřiny z vodních elektráren podle plnění environmentálních cílů.

Ministerstvo podporuje také výzkum úhoře a vzniklo několik vědeckých studií. Tématem jeho ochrany by se měli zabývat ministři zemědělství členských států na dalších jednáních během českého předsednictví.

Podle oficiálních odhadů se evropská populace úhořů proti stavu před sto lety snížila na jedno procento. Dospělí úhoři táhnou do Sargasového moře v Atlantském oceánu, kde se vytírají a pak hynou. Z jiker se líhnou drobné průhledné larvy, které se asi po třech letech pomocí Golfského proudu dostanou k břehům Evropy a severní Afriky. V pobřežních vodách se larvy mění v malé úhoře, tzv. monté, které se loví a předává do jednotlivých států, kde se vysazuje nebo odchovává na rybích farmách.

Autor: MZe
Zdroj: ČTK