Město Kopřivnice na Novojičínsku spustilo pilotní projekt třídění biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní. Pro tento účel dnes na sídlišti Sever nechalo rozmístit 20 speciálních sběrných nádob. Cílem je snížit podíl směsného komunálního odpadu končícího na skládkách, a tím i růst poplatků za jeho likvidaci.

„Popelnice na gastroodpad o objemu 120 litrů mají hnědou barvu a na rozdíl od jiných druhů sběrných nádob jsou vybaveny těsněním proti zápachu a klapkou zabraňující vniku hlodavců. Odkládat do nich je možné zbytky jídel rostlinného i živočišného původu, spadané ovoce, maso, rybí a drůbeží kosti, kávové či čajové sedliny a podobně,“ uvedla mluvčí kopřivnické radnice Lucie Macháčková.

Lucie Kubalcová z městského odboru životního prostředí uvedla, že prošlé potraviny lze do nádob ukládat v původních obalech, například jogurt v kelímku nebo sýr v krabičce. „Výjimkou jsou však potraviny ve skleněných obalech, které je nutné vyprázdnit a odpad roztřídit. Do popelnic na gastroodpad nepatří ani jednorázové nádobí, dřevo, tráva, psí exkrementy, uhynulá zvířata či jedlé tuky,“ uvedla Kubalcová.

Město obyvatelům distribuovalo leták s podrobnými instrukcemi k třídění. Nádoby se budou vyvážet jednou týdně. Obsah popelnic se bude ekologicky recyklovat v bioplynové stanici v Rapotíně a zpracovávat na elektrickou energii, teplo a biometan.

Macháčková uvedla, že pilotní projekt na sídlišti Sever je plánován na půl roku. Město bude stát zhruba 115.000 korun. Pokud se osvědčí, mohly by se hnědé popelnice rozšířit i do dalších oblastí.
„Věříme, že nový typ popelnic najde v Kopřivnici uplatnění, neboť počet obyvatel, kteří se snaží zlepšovat stav životního prostředí nejen našeho města, neustále roste. Snižováním množství odpadů končícího na skládkách navíc zamezíme růstu finančních nákladů na jeho likvidaci a dalšímu zatížení městské pokladny,“ uvedl místostarosta René Lakomý (PRO Zdraví).

Autor: Kopřivnice
Zdroj: ČTK