Na likvidaci starých ekologických zátěží dá ministerstvo životního prostředí (MŽP) 1,2 miliardy korun z unijních zdrojů. Dalších 300 milionů korun úřad vyhradil na rekultivaci starých skládek, stejnou částkou podpoří modernizaci ekocenter. Za MŽP to dnes uvedla Dominika Pospíšilová v tiskové zprávě. Balík dotačních výzev bude financován z nového Operačního programu Životní prostředí (OPŽP 2021–2027).

„Pro nás i budoucí generace chceme zdravé a čisté prostředí, proto musíme nejen zamezit nebezpečnému znehodnocování vodních zdrojů a ekosystémů, ale též podporovat vzdělávací činnost v oblasti environmentální osvěty,“ řekla k dotacím ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL).

Výzva, v níž je k dispozici 1,2 miliardy korun, cílí na sanace závažně kontaminovaných lokalit z doby před rokem 1989, u kterých podle analýzy kontaminace představuje „neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či ekosystémy“. „Prostředky pomohou řešit závažné kontaminace podzemních či povrchových vod, sedimentů, horninového prostředí či půdního vzduchu,“ uvedla Pospíšilová. O dotaci lze požádat od dneška do 18. ledna 2023.

Také 300 milionů korun na rekultivaci skládek je určeno pro ty, které vznikly v předlistopadovém období. Dotace má přispět k minimalizaci množství odtékajících znečištěných průsakových vod, zamezení úniku skládkových plynů a uvedení místa skládky do souladu s okolím. „Obě výzvy jsou určené pro veřejnoprávní sektor, vlastníky a nájemce zasažených území a subjekty nakládající s odpady,“ upřesnila Pospíšilová. O peníze na likvidaci skládek mohou zájemci požádat od dneška do 18. listopadu příštího roku.

Dalších 300 milionů korun pak pomůže s rozvojem ekocenter zaměřených na klimatické vzdělávání. „Dotace budou vyplaceny na komplexní projekty zahrnující modernizaci objektů, při níž dojde ke snížení konečné spotřeby energie, k instalaci obnovitelných zdrojů či k realizaci adaptačních opatření na změnu klimatu,“ popsala Pospíšilová. Příspěvek však podpoří i případné terénní úpravy a pořízení vybavení a pomůcek. Příjem žádostí v této výzvě je od dneška do 31. ledna 2023. Okruh možných žadatelů čítá veřejnoprávní sektor, ale i církve, náboženské společnosti či nadace a obecně prospěšné společnosti.

Autor: MŽP
Zdroj: ČTK