Nadace Partnerství rozdělí mezi vybrané obce a neziskové organizace na grantech 1,7 milionu korun na výsadbu alejí a zvelebení jejich okolí. Peníze získalo devět projektů z pěti krajů. V tiskové zprávě o tom za nadaci informoval David Kopecký.

Peníze žadatelům poputují z programu Sázíme budoucnost s KB Penzijní společností. Z něj mohou zájemci kromě výsadby stromů financovat také pořízení laviček, informačních a vzdělávacích panelů nebo prvků pro zvěř, jako jsou bidýlka pro dravce nebo budky pro ptáky. Právnické osoby mohly žádat až o 400.000 korun, dorazilo 23 žádostí.

Obnovy se dočká například stará třešňová alej v Čisté ve Středočeském kraji, vznikne ovocný sad u Kohoutova v Královéhradeckém kraji nebo vyroste 200 hrušní na počest J. G. Mendela v Moravskoslezském kraji. Kromě výsadby plánují vítězní žadatelé také zvelebit okolí alejí. Například Křižanovice v Jihomoravském kraji v aleji postaví kamennou zídku pro ještěrky a herní naučnou tabuli o živočiších žijících v polní krajině jižní Moravy.

Aleje jsou nesmírně důležitým prvkem v krajině. Tvoří přirozenou oporu ekologické stability území, zamezují půdní erozi, zpomalují odtok srážek a v parných dnech krajinu ochlazují svým výparem. Výrazně zvyšují druhovou rozmanitost a umožňují návrat drobných živočichů důležitých pro obnovu okolní zemědělské půdy,“ uvedl ředitel Nadace Partnerství Petr Kazda.

Autor: Nadace Partnerství
Zdroj: ČTK