Královéhradecký kraj v pěti dotačních titulech pro životní prostředí a zemědělství rozdělí zhruba tři miliony korun. O podporu mohou zájemci žádat od 5. prosince do 6. ledna, informovali dnes zástupci hejtmanství. Podle náměstka hejtmana pro životní prostředí, zemědělství a vodohospodářství Pavla Bělobrádka (KDU-ČSL) je kromě ochrany přírody a krajiny prioritou zadržování vody v krajině. Na zadržování vody v krajině dá kraj 500.000 korun.

Náprava mnoha nevhodných opatření z minulosti je během na dlouhou trať a je nutné je řešit především na celostátní úrovni. Přesto i všechna dílčí opatření mají smysl a upozorňují veřejnost na důležitost tohoto problému,“ uvedl Bělobrádek.

Dotace na zadržování vody v krajině podporují zpracování projektové dokumentace. Jde zejména o zlepšení technického stavu rybníků a malých vodních nádrží, úpravy vodních toků, obnovy mokřadů, preventivní protierozní zásahy a řadu dalších opatření, které posilují retenci a akumulaci vody v krajině nebo zvyšují zásobu povrchových vod a vodním nádržím vrací jejich základní vodohospodářskou funkci, uvedli zástupci hejtmanství.

Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu kraj podpoří částkou ve výši 800.000 korun. O podporu na celoroční činnost a další rozvoj mohou žádat střediska ekologické výchovy. Na ochranu přírody a krajiny kraj poskytne 500.000 korun. Dotace v tomto programu poskytuje například na tvorbu územních systémů ekologické stability místní a regionální úrovně, tvorbu podmínek umožňující zachování a posílení populací zvlášť chráněných druhů rostlin a živočichů ve volné přírodě nebo na podporu přenosů zvlášť chráněných druhů rostlin a živočichů. „Dotace směřují také na včelařství, v roce 2023 konkrétně na plošné preventivní vyšetření vzorků na přítomnost spor moru včelího plodu. Kraj na to hodlá uvolnit 750.000 korun,“ uvedl Michal Friček z tiskového oddělení kraje.

Propagaci zemědělství a místní produkce kraj podpoří částkou 400.000 korun. Z tohoto dotačního titulu půjde podpora také na propagaci lesnictví, myslivosti, včelařství, chovatelství nebo pěstitelství. „Cílem je zvýšení povědomí veřejnosti o významu zemědělství a příbuzných oborů v oblasti praktické péče o životní prostředí a podpoření odbytu regionálních zemědělských a potravinářských produktů,“ dodal Friček.

Autor: Královéhradecký kraj
Zdroj: ČTK