Zástupci skautské organizace, Skautského institutu a Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) ČR dnes podepsali memorandum, které má přispět k většímu zapojení dětí a dalších dobrovolníků do praktické ochrany přírody. Tento krok je potvrzením dlouhodobé spolupráce těchto organizací při péči o okolní krajinu.

Skauting by bez přírody nemohl existovat. Příroda není jen prostředí, ve kterém se skauting odehrává, je to navíc zdroj formativních a nezapomenutelných zážitků. Chceme, aby naše role v přírodě nebyla jen pasivní, ale abychom jí dokázali i účinně pomáhat, aby náš pobyt v ní byl zážitkem, poučením i reálným přínosem. K tomu nám spolupráce s AOPK ČR mimořádně pomáhá a moc si jí vážíme,“ uvedl ředitel Skautského institutu Miloš Říha.

Skautský institut už několik let organizuje program Patronáty. Je založený na tom, že se skautský oddíl či školní třída propojí s odborníkem a se správcem nějakého přírodního území, které potřebuje péči. Děti se dozvědí, čím je zdejší příroda jedinečná, a následně se aktivně zapojí do péče o ni. Přebírají tak pomyslný patronát nad kouskem světa.

Spolupráce s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR už na této bázi je v Jihočeském, Plzeňském, Libereckém, Jihomoravském a Středočeském kraji, postupně se rozšíří i do dalších regionů. Podpis memoranda je logickým vyústěním spolupráce, která už nějakou dobu trvá. „Výhodná je pro všechny – pro přírodu, kde se udělá kus práce, pro děti a mladé lidi, kteří poznají své okolí, a také pro nás ze státní ochrany přírody,“ zdůraznil ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR František Pelc.

Bez zapojení místních se podle něj příroda chrání těžko. „Někdy stačí zdánlivě málo – pravidelně pokosit, pohrabat, vytrhat, vyřezat, vyčistit zanesenou tůň,“ dodal Pelc. Například v Plzeňském kraji se do projektu zapojil skautský oddíl z Přimdy s pomocí průvodkyně z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Převzal patronát nad přírodní památkou Kolowratův rybník, v jehož pobřežním pásmu rostou vzácné masožravé rosnatky prostřední, které ale vytlačuje rozrůstající se třtina šedá. Skauti v lokalitě pravidelně třtinu sekali, hrabali a posekanou hmotu odklízeli. Zároveň připravovali další místa příhodná pro růst rosnatky tím, že narušovali drny sekerami, motykami a prošlapáváním.

Monitoring oblasti potvrdil, že po dvou letech pravidelné péče je porost třtiny menší a řidší a rosnatka prostřední se prokazatelně rozšiřuje na nová místa, dodala mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Karolína Šůlová.

Autor: AOPK
Zdroj: ČTK
Zdroj: idnes.cz