Ministerstvo životního (MŽP) prostředí vydalo souhlasné stanovisko ke strategickému plánu zemědělských dotací na další období mezi lety 2023 až 2027. Připojilo k němu připomínky, které může ministerstvo zemědělství do finální podoby plánu zapracovat před tím, než ho předloží ke schválení vládě.

Hnutí Duha v tiskové zprávě upozornilo na to, že požadavky MŽP se shodují s připomínkami ekologů, kteří upozorňují na to, že bez přísnější ochrany biodiverzity v krajině vláda nemůže splnit svůj programový cíl vyčlenit do roku 2030 desetinu zemědělské půdy pro meze, remízky nebo nesečená místa na loukách.

Strategický plán dotací určuje pravidla pro jejich čerpání na další období. Již prošel hodnocením dopadů na životní prostředí od společnosti Integra Consulting. Podle ní bude mít koncepce dotací jako celek jen mírný pozitivní vliv. Ministerstvo životního prostředí podle hnutí podpořilo zásadní požadavky ekologů, kteří již dříve upozorňovali na to, že plán dotací není dostatečně ambiciózní v péči o krajinu.

Ministerstvo mimo jiné žádá o postupné rozšiřování ploch zásadních pro ochranu biodiverzity, jako jsou meze, remízky, úhory či nesečené plochy na loukách, uvedlo hnutí. Koordinátor zemědělské kampaně Hnutí Duha Martin Rexa k tomu uvedl, že nastavení dotací nepřipraví dostatečně krajinu na dopady klimatické změny.

Výzvy, před kterými česká krajina i zemědělci stojí, si žádají využít veřejné dotační prostředky ambicióznějším způsobem. Ministryně (životního prostředí Anna) Hubáčková logicky a správně žádá změny pro pestřejší a klimaticky odolnější krajinu. Ukáže se nyní, jak moc je hlasitě proklamovaná spolupráce obou ministerstev skutečně účinná,“ uvedl.

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) by podle Rexy měl požadavkům MŽP vyjít vstříc před tím, než finální podobu materiálu předloží vládě. Strategický plán dotací musí poté schválit Evropská komise. Nastavení dotací kritizovaly letos opakovaně Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR, kterým vadí hlavně přesun větší části peněz k menším farmářům. Svazy také upozorňovaly na dopad Zelené dohody pro Evropu (Green Deal) a varovaly, že environmentální ambice EU mohou vést ke snížení zemědělské produkce. Na protestních akcích požadovaly také odklad některých environmentálních opatření.

Autor: Hnutí Duha
Zdroj: ČTK