Enviromentální pobytový program v Podmitrově ve spolupráci s Lipkou – školským zařízením pro environmentální vzdělávání Brno.

Máme tady nový školní rok a my díky podpoře Pardubického kraje a Obce Telecí můžeme opět zrealizovat environmentální pobyt pro naše žáky, který se stal již nedílnou součástí našeho vzdělávacího plánu. Bez tohoto pobytu si u nás již začátek školního roku nedokážeme představit.  Celý pobyt bereme i jako důležitý adaptační prvek. Na konci září tentokrát směřujeme do nedalekého Mitrova, kde může Lipka realizovat své pobytové programy. Letošní pobyt je pro nás i něčím výjimečným, neboť Lesní penzion Podmitrov má větší kapacitu, a tak můžeme poprvé vyjet celá škola. Bude to pro nás nová a jistě zajímavá zkušenost. Ještě něčím je tento pobyt výjimečným – zkusíme si hned několik programů. Žáci z 1. stupně si zkusí programy Hmyzí detektivové a část 1. stupně i speciální program Strážci lesa. Díky těmto programům žáci získají nové poznatky, zkušenosti, zážitky v novém prostředí a s novými lidmi.

Program Strážci Země je postaven na originální metodice, která vznikla v USA. Na začátku pobytu žáci objeví neobyčejnou přírodovědnou laboratoř Strážce E. M. Zjistí, že pro rozluštění několika záhad musí získat celkem čtyři klíče od čtyř dřevěných truhel. Otevřená truhla jim tak odhalí např. tajemství geologické historie Země, vývoje rostlinných a živočišných druhů nebo toků energie a koloběhu látek.

Ručně psaný deník Strážce E. M. žáky v rámci pobytu inspiruje k celodennímu výletu, stejně jako k opakovaným návštěvám „magického místa“ v přírodě, kde každý stráví krátký čas o samotě rozjímáním a pozorováním. Dva z klíčů mají žáci možnost získat na pobytu, další dva však až díky navazujícím aktivitám ve škole či doma.

Mladší žáci v rámci programu Hmyzí detektivové se setkají s mravenčím detektivem Antonínem a spolu s ním pátrají po ideálním prostředí pro hmyzí kamarády. Zjistí, jestli se takové prostředí v okolí nachází a nakolik místní krajinu ovlivňuje člověk. Velká část aktivit bude probíhat venku. Věříme, že celý pobytový výukový program bude mít velmi pozitivní vliv na celý kolektiv 1. stupně a jejich vzájemných vztahů. Nejen vztahů mezi žáky, ale také mezi vztahy žáků a učitelů.

Kontakt:

Mgr. Olga Kosíková
Základní škola a mateřská škola Telecí
Telecí 178, 569 94 Telecí
IČO: 71006125
skola@zsteleci.cz
Tel: 736 751 655

Autor: Základní škola a mateřská škola Telecí