Výskyt kriticky ohroženého hvozdíku písečného se za 14 let od spuštění záchranného programu více než zpětinásobil. Rostlina přirozeně roste pouze na jediném místě na světě – v přírodní památce Kleneč nedaleko hory Říp na Litoměřicku. Na péči o tuto rostlinu letos přispěla i veřejnost. Vybralo se více než 80.000 korun, které se použily na obnovu přirozeného prostředí pro hvozdík. V tiskové zprávě o tom dnes informovala Karolína Šůlová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR), která záchranný program pro hvozdík písečný koordinuje.

Hvozdík potřebuje poměrně specifické podmínky. Vyhovují mu nezastíněné písčité plochy, které ale z naší krajiny skoro zmizely. Dříve jejich zarůstání bránila pastva a občasné vypalování, postupně ale zarostly trávou a náletem nebo byly zalesněny akátem či borovicí. Součástí záchranného programu tedy je obnova právě takového prostředí,“ uvedl ochranář Petr Vít.

Za dobu fungování záchranného programu byl na větších plochách čtyřikrát stržen drn s humusovým horizontem. Odkrylo se tak štěrkopískové podloží. To je prostředí, které hvozdíku nejvíce vyhovuje. Volná písečná plocha bez konkurence dalších druhů rostlin umožňuje semenům hvozdíků vyklíčit a jejich semenáčkům se uchytit. Stržení drnu pracovníci AOPK ČR několikrát doplňovali výsevem semen hvozdíků přímo z lokality.

„V uplynulých dnech jsme na Klenči pracovali s ručním rotavátorem. Ten dokáže narušit svrchní část povrchu půdy tak, že odstraní odumřelé části rostlin, mech a lišejníky, které se pak musí vyhrabat hráběmi a odvézt z písčiny,“ uvedl botanik Jiří Bělohoubek z AOPK ČR.

Doplnil, že právě na práci s rotavátorem, tedy strojem k prokypření půdy, přispěla veřejnost. Peníze věnovali účastníci dotazníkového šetření zkoumajícího postoje populace České republiky k obnově degradovaných ekosystémů. Jeho součástí byl výběrový ekonomický experiment, který zkoumal, zda jsou lidé ochotni zaplatit za různé typy obnovy krajiny a ekosystémů. Každý z vybraných účastníků mohl rozdělit částku 800 korun. V různých typech ekosystémů byl na výběr přírodní či technický typ obnovy a zaměření na biodiverzitu nebo přínosy lidem.

Autor: AOPK
Zdroj: ČTK