Někdy přehlížená, ale přitom velmi důležitá a dobře využitelná část odpadu nese na první pohled možná trochu nejasnou zkratku BRKO. Jde o biologicky rozložitelný komunální odpad. Ten patří do hnědých popelnic a kontejnerů, jimž se někdy říká kompostejnery. Ačkoli není jeho třídění úplnou novinkou, spousta lidí si stále není jistá, co by do těchto nádob měla správně vyhazovat. A to je škoda. Pro biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu jsou určeny hnědé popelnice.

Od roku 2020 mají obce povinnost zajišťovat sběr minimálně biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu. Proto se v ulicích mnoha měst začaly v minulých dvou letech ve větším množství objevovat i popelnice hnědé barvy, které jsou právě pro tento druh odpadu určené.

Zavedení hnědých popelnic prospívá především občanům, neboť biologicky rozložitelný komunální odpad rostlinného původu tvoří zhruba 20 % směsného komunálního odpadu, jenž by jinak končil v klasických černých popelnicích. Pokud se jej domácnostem podaří vytřídit, mohou tak nezanedbatelným způsobem zmenšit objem svého běžného odpadu.

Některé obce navíc nabízejí za odevzdaný bioodpad možnost po určitém čase (například po roce) odběr určitého množství vytvořeného kompostu. Jinak takto vzniklý kompost obvykle využívají na zelených plochách, o něž se starají.

Rostlinný bioodpad mohou ale obce zpracovávat i jiným způsobem. Například Praha chce z vytříděného bioodpadu vyrábět stlačený zemní plyn (CNG) v bioplynové stanici, kterou již získala a rekonstruuje ji pro své potřeby.

Při zpracování sesbíraného rostlinného bioodpadu v kompostárnách je ovšem velice důležitá jeho čistota. „Občas se může stát, že v hnědých nádobách skončí něco, co tam nepatří, a může se tak znehodnotit celý obsah,“ upozorňuje Radim Mana z Pražských služeb. Metropole proto například pro své občany zahájila i kontaktní informační kampaň, v níž mj. vysvětluje, co do hnědých popelnic patří, a co nikoli.

Co patří do hnědé popelnice na bioodpad rostlinného původu:

 • Tráva, listí, plevel, košťály, zbytky rostlin
 • Ovoce, zelenina, i tropické ovoce a banány
 • Čajový odpad i papírový čajový sáček
 • Kávová sedlina (bez filtru)
 • Substrát a zemina z květináčů
 • Drny se zeminou (bez kamení)
 • Větvičky, dřevní štěpka a drť
 • Čisté piliny a hobliny
 • Čisté seno a sláma
 • Skořápky od ořechů a pecky obecně
 • Kůra, jehličí a šišky

Ačkoli do hnědých popelnic lze teoreticky vyhazovat spoustu různých druhů biologického materiálu, je třeba mít na paměti, že tyto nádoby jsou prioritně určené na biologicky rozložitelné zbytky z kuchyně.

„Proto prosíme občany, aby pro zahradní bioodpad, jako je listí, tráva, spadané ovoce, posekané větve, plevel aj. využívali nadále své domácí kompostéry, síť sběrných středisek odpadu, případně vyčkali na mobilní svoz velkoobjemovými kontejnery,“ žádá například společnost Sako Brno.

Co do hnědých popelnice nepatří

 • Všechny typy sáčků: papírové, plastové, biologicky rozložitelné, kompostovatelné
 • Biologicky rozložitelné plasty
 • Biologicky rozložitelné nádobí
 • Kompostovatelné pleny
 • Pečivo, vejce, skořápky od vajec
 • Papírové kapesníky čisté i znečištěné, papírové utěrky, ruličky od toaletního papíru, proložky na vejce
 • Maso, kosti
 • Mléčné výrobky
 • Oleje ze smažení
 • Žvýkačky
 • Exkrementy domácích mazlíčků a uhynulá zvířata
 • Peří, chlupy, vlasy
 • Cigaretové nedopalky
 • Plasty obecně, kovy
 • Kamení a stavební suť
 • Novinový papír

V Praze si mohou zájemci z řad společenství vlastníků jednotek, bytových družstev či majitelů rodinných domů od ledna 2022 elektronickou cestou požádat o biopopelnici na rostlinný odpad. Tu navíc nově získají bezplatně. Na webových stránkách některých obcích se lze pak dočíst o pravidlech sběru biologického odpadu, a někdy dokonce i dohledat, kde je v jejich bydlišti nejbližší hnědá popelnice.

Autor: Jana Nesvadbová, idnes.cz
Zdroj: idnes.cz