Ekologická organizace Hnutí Duha dnes vyzvala ministerstvo zemědělství k dalšímu snižování využití syntetických pesticidů v zemědělství a podpoře monitoringu jejich spotřeby v EU. Ekologové dopoledne v Praze výzvu předali zástupcům ministerstva zemědělství (MZe). Na pozdějším setkání s médii uvedli, že není možné říci, zda a o kolik spotřeba pesticidů v Česku klesla, neboť chybí data. Mluvčí MZe Vojtěch Bílý v tiskové zprávě uvedl, že k poklesu využití pesticidů v Česku pomáhá třeba zákaz některých pesticidů i podpora precizního zemědělství.

Neříkáme, že ta situace v České republice se lepší nebo horší. To nemůžeme tvrdit, protože ta data nemáme. Jisté je, že pesticidy nacházíme v životním prostředí a víme o jejich negativních dopadech. To je to, na co bychom se měli soustředit,“ řekl Martin Rexa z Hnutí Duha. Ekologové připomněli, že různé pesticidy škodí třeba nervové soustavě a hormonálnímu systému lidí i biodiverzitě.

Rexa podotkl, že zemědělci i politici často odkazují na data o prodeji pesticidů napříč EU. „Proto to vypadá, že spotřeba v České republice je podprůměrná, vlastně nižší než v některých jiných státech. Proto se říká, že v České republice se používá třeba čtyřikrát méně pesticidů než v Nizozemsku nebo v Belgii,“ řekl Rexa. Podle něj však toto srovnání nefunguje, neboť nepřináší data o konečné spotřebě a neodráží to, že se různé státy specializují na plodiny s různými nároky.

Podle ekologa také chybí kvalitní data o toxicitě jednotlivých pesticidů, neboť současný evropský harmonizovaný ukazatel rizika je nedostatečný a k jeho přepracování vyzval třeba Evropský účetní dvůr a Německá agentura pro životní prostředí. Rexa dodal, že EU sice řeší nařízení o zemědělských vstupech a výstupech, ale vypadá to, že každoroční sběr dat z unijních států bude nejdříve od roku 2028. Poznamenal, že Česko patřilo ke státům prosazujícím sběr dat mírnější formou.

Pavel Rotter z Mendelovy univerzity v Brně upozornil na to, že problém je koktejl pesticidů v přírodě, kdy se látky mohou navzájem posilovat. Dopady tak testy jedné látky před vpuštěním na trh neodhalí. Podle Rottera se také látka může v laboratoři chovat jinak než v půdě přesycené pesticidy, která další pesticid odbourává pomaleji. Rotter řekl, že intenzivní zemědělství se sice bez pesticidů neobejde, průzkumy ale ukazují, že jsou nadužívány. Míní, že v Česku chybí nezávislé faremní poradenství a také je třeba šetrnější přístup ke krajině, k čemuž vládu Hnutí Duha vyzvalo. Podle mluvčího MZe z dat Eurostatu vyplývá, že se na polích v ČR každoročně používá méně pesticidů.

„Pomáhá tomu zákaz některých účinných látek, dotační podpora šetrného hospodaření nebo zavádění precizních technologií,“ sdělil Bílý. Zmínil, že Česko mimo jiné zavedlo povinnost pěstování jedné plodiny na erozně ohrožených půdních blocích na maximálně výměře 30 hektarů a do roku 2030 chce, aby bylo v Česku spravována v ekologickém režimu čtvrtina zemědělské půdy.

Autor: Hnutí Duha
Zdroj: ČTK