Cílem projektu je zajistit celoroční činnost ekocentra Podorlicko na adrese Podbranská 959 Česká Třebová. V ekocentru jsou dvě klubovny a jeden výstavní přednáškový sál. Členové ZO ČSOP Podorlicko zajišťují údržbu a provoz celého objektu i přilehlé zahrádky, kde instalují venkovní výstavy. Díky nářadí, strojům a zázemí v budově ekocentra mohly být členy ZO ČSOP zajišťovány, opravy dvou naučných stezek a údržby dvou orchidejových lokalit. Při kampani Ukliďme svět, byl na plotě umístěn pytlomat. 

Jedna z místností je využívána jako klubovna pro pravidelné schůzky oddílu Mladých ochránců přírody.

V roce 2022 proběhlo v ekocentru Podorlicko pět vnitřních výstav na témata: Léčivky, Houby, Kaktusy, Netopýří svět, Příroda očima Jany Pravcové. Výstavy byly doplněny soutěžemi pro mládež a výukovými programy pro školy.  Venkovní výstavy měly témata Obojživelníci, Ptáci. V létě se zde konal příměstský tábor Veselá věda. Pro veřejnost byly připraveny přednášky a tvůrčí dílny. 

Provoz ekocentra byl podpořen   z dotačního programu Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji v roce 2022.

Autor: ČSOP Podorlicko (Česká Třebová)