V roce 2020 byla na naučné stezce v Trhové Kamenici instalována první hra – pexeso, která seznamuje s rostlinami a hmyzem, jež se v dané lokalitě nacházejí. V roce 2021 se nabídka interaktivních prvků rozšířila o dva frontážové pulty. Na nich výtvarnou technikou objevujeme stopy zvířat a tvary listí našich stromů. Je potěšující vidět a slyšet návštěvníky stezky, kteří mají z procházky a zábavy radost. V letošním roce 2022 se nabídka rozšíří o edukační dendrofon. Budeme poznávat, jak dřevo jednotlivých stromů při poklepu rozdílně zní, jakou má strukturu, barvu atd.

Myslíme si, že letošním záměrem dokončíme vybavení stezky interaktivními prvky, jež nás nutí všímat si a více poznávat naší okolní přírodu.

Projekt rozšiřuje nejen možnost k výchově pro základní i mateřskou školu, ale potěší rodiny s dětmi a další výletníky, protože nabízí zábavu i poučení.

Autor: Úřad městyse Trhová Kamenice