Ve Východočeském muzeu v Pardubicích je ode dneška otevřená přírodovědná výstava. Věnuje se mizejícím druhům zvířat a rostlin, nazvaná je „Kdy jste je viděli naposledy?“. Přístupná bude do září příštího roku.

„Reflektujeme tím společenskou poptávku po přírodních expozicích, zároveň chceme upozornit na fenomény proměňující se přírody v našem okolí,“ řekl ředitel muzea Tomáš Libánek. Výstava má interaktivní prvky, je tedy vhodná i pro dětské návštěvníky, doplňuje ji pedagogický program, mohou tak přijít i školní skupiny, uvedl Libánek.

Mizejícím druhům se věnuje první část výstavy. Například zmije obecná přišla o vhodné prostředí kvůli odvodňování krajiny. Žije na vřesovištích a rašeliništích. Těch ale ubývá. „Původní živočichové a rostliny a jejich biotopy mizí z rozmanitých příčin, dnes navíc nebývalou rychlostí. Někdy je zjišťování, proč mizí, detektivní práce a příčina může být někdy překvapivá,“ řekl kurátor Jan Dolanský.

V první místnosti je velká červená kniha, v níž jsou ve vitrínách prezentovány ohrožené druhy. Výstava v další části ukazuje postindustriální krajinu, kterou postupně obydlují zvířata. Simuluje prostředí popílkovišť, odkališť nebo místa po těžbě kamene či písku.

Existuje celá řada rostlin a živočichů, které kolonizují nová území. Méně prospěšný je příchod nepůvodních druhů. Patří mezi ně zápřednice jedovatá, což je pavouk, nebo podél železnic šířící se lomikámen trojprstý,“ řekl kurátor

Děti pak mohou poznávat zvířata a rostliny prostřednictvím her. Zalezou si do bobří nory, podle ocásku zkusí rozpoznat lišku nebo vydru. Pouze hmatem budou poznávat přírodniny. Zajdou si lesa, kde bloudí los. V jedné z místností bude videoprojekce o mizejících tvorech, uvedl Dolanský. „Je tam i stopovaná, hledání živočichů a rostlin, lze to hrát na čas. Děti si mohou vyzkoušet, jaké to je válet zvětšenou kuličku, když si ji válí chrobák. Je bezpečná, lehká,“ řekl Dolanský.

Autor: Východočeské muzeum v Pardubicích
Zdroj: ČTK