Litoměřice umístily na dalších dvou místech kontejnery na odpad pod zem. Jsou tam i nádoby na kovy. Odborníci nyní prozkoumají, zda je možné je schovat pod zem také v historickém centru na Mírovém náměstí. Přínos podzemních kontejnerů je viditelný hlavně na sídlištích, kde kapacita nádob na odpad často nestačí.

Město začalo s umisťováním kontejnerů pod zem v roce 2013. Dosud takto instalovalo 44 nádob. V pořadí čtrnácté podzemní kontejnerové stání přibylo teď v Nerudově ulici, poblíž křižovatky s ulicemi Husova a Wolkerova. Na posledních dvou kontejnerových podzemních stáních jsou i nádoby na kovy. „Pokud se podaří najít vhodné místo a vyřešit vedení inženýrských sítí tak, jako se to podařilo v ulicích Nerudova a Nezvalova, chce město rozšiřovat síť podzemních kontejnerů i s nádobami na kovy. V tomto trendu chceme pokračovat i na dalších nových stáních,“ uvedla Veronika Kleverová z odboru životního prostředí městského úřadu.

V příštím roce plánuje radnice další podzemní kontejnery v ulicích Liškova a Jiřího z Poděbrad či jejich blízkého okolí, záležet bude na dostatečném prostoru a technických podmínkách a také na penězích. „Když jsme s instalací podzemních kontejnerů začínali, jedno stání vyšlo na 600.000 korun, teď je to 1,3 milionu korun,“ řekla Kleverová. Město se v posledních letech snaží získat na projekty dotaci, která může pokrýt až 75 procent nákladů. Z poslední získané dotace radnice uhradila i vytvoření nášlapného otvírání kontejnerů. „Je to jednodušší a hygieničtější, lidé si to velmi pochvalují,“ podotkla Kleverová.

Podzemní kontejnerové stání na tříděný odpad (papír, plast, sklo, kovy) by mohlo vzniknout na Mírovém náměstí, kde si ho přejí občané delší dobu. Vzhledem k historické hodnotě místa musí odborníci prověřit, zda to bude možné. „Máme domluvenou spolupráci s geofyziky z Karlovy univerzity, s jejichž pomocí provedeme odborný nedestruktivní geofyzikální průzkum, který je naplánován na 6. prosince. Tato metoda nám pomůže s vytipováním nejvhodnějšího místa tak, aby bylo minimalizováno riziko poškození případných podzemních chodeb a archeologicky významných objektů,“ uvedl Pavel Gryndler, vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu.

Na přelomu roku chce město rozmístit polopodzemní kontejnery na bioodpad. Oproti podzemním nádobám na separovaný odpad budou obsahově pětinové. „Chceme jich rozmístit zhruba třicet, abychom umožnili i lidem ze sídlišť pohodlně třídit bioodpad, který teď bohužel často končí nevytříděný v kontejnerech na komunální odpad,“ uvedla Kleverová. Odbor vytipoval zatím deset míst vhodných pro jejich umístění, určil je mimo jiné na základě poptávky občanů, kteří svůj zájem vyjadřovali v dotazníku na webu města.

Velkým přínosem jsou podzemní kontejnery podle Kleverové hlavně na sídlištích, kde je nedostatek prostoru, nádoby nestačí a kolem nich se hromadí nepořádek. Tam chce město s jejich rozmisťováním pokračovat.

Autor: Město Litoměřice
Zdroj: ČTK