Ochránci přírody začali v chráněné krajinné oblasti Pálava odstraňovat nelegálně postavené ploty. V lokalitě je podle nich asi 193 kilometrů plotů, podle jejich odhadu je z toho nelegálně postavených třetina až polovina. Ploty podle ochránců brání živočichům a lidem v pohybu krajinou a výrazně ovlivňují její vzhled.

Ploty podle ochránců lemují zemědělské pozemky a především vinice. Agentura je nechala zmapovat v letech 2019 až 2020. „Celkem bylo na Pálavě nalezeno neuvěřitelných 193 kilometrů plotů v různém stavu – od zcela nových a bez jakýchkoliv závad až po nefunkční děravá oplocení zarostlá křovím. Nyní se začínáme zabývat prověřováním legálnosti těchto oplocení. V součinnosti se stavebními úřady pak budeme vyzývat vlastníky, aby nelegální oplocení odstraňovali,“ uvedl Jiří Kmet z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Oplocení je podle zákona považováno za stavbu, a je tedy nutné mít povolení příslušného stavebního úřadu. Agentura se k vydávání těchto povolení vyjadřuje a v odůvodněných případech s oplocováním souhlasí, například u mladých vinic. Mnohdy jsou však podle ochránců pozemky oplocovány nelegálně nebo jsou ploty ponechávány na místě i po uplynutí dočasného povolení.

Apelujeme tedy na vlastníky, aby si ověřili faktický stav a včas nelegální oplocení odstranili. Pokud tak včas neučiní, budeme příslušné stavební úřady žádat o zahájení řízení ve věci odstranění stavby. Jsme si samozřejmě vědomi, že v některých případech je nutné ploty zachovat zejména kvůli ochraně před přemnoženou zvěří. Jednotlivé případy proto budeme posuzovat individuálně,“ uvedl Kmet
Kromě administrativních kroků se agentura rozhodla začít i s faktickým odstraňováním starých plotů.

V minulém týdnu proto odstranila dodavatelská firma na základě smlouvy zhruba 150 metrů nefunkčního oplocení u silnice mezi Mikulovem a Klentnicí. Oplocení částečně zasahovalo do ochranného pásma přírodní rezervace Turold a podle ochránců nebylo vybudováno na základě platného územního rozhodnutí. Následovat budou další.Autor: AOPK
Zdroj: ČTK