Liberec letos výrazně rozšíří počet míst, kde budou moci obyvatelé odevzdat použité jedlé tuky a oleje. Zatím jsou jen dvě ve sběrných dvorech, nově bude po stotisícovém městě rozmístěno 200 kontejnerů. Radnice pátého největšího města v zemi si od toho slibuje, že výrazně stoupne počet obyvatel, kteří přestanou vylévat použité jedlé tuky a oleje do odpadů. Pokud se olej dostane do potrubí, ztuhne a vytváří nánosy, na které se lepí další nečistoty. Odpad se tak může snadno ucpat.

Podle Janďourka použité jedlé tuky či oleje vozí do sběrných dvorů minimum lidí. Předpokládá, že jen v prvním roce po rozmístění kontejnerů po městě se podaří vytřídit kolem 20 tun jedlých tuků a olejů a v dalších letech to bude ještě více. „Kapacita města odhadovaná na velikost města Liberce je 130 tun,“ dodal náměstek primátora Jiří Janďourek (Starostové pro Liberecký kraj).

Rozmístění kontejnerů po městě nebude radnici nic stát. Podle Janďourka je vybraná firma rozmístí zdarma a městu za sběr jedlých tuků a olejů bude navíc platit. Kolik radnice získá, náměstek jen naznačil. „Z těchto finančních prostředků bychom velmi rádi uhradili likvidaci krys, v podstatě formou nějaké deratizace,“ řekl. Ročně podle něj na deratizaci Liberec vydává 200.000 až 300.000 korun. Vytříděné jedlé tuky a oleje se budou podle Janďourka recyklovat. Zmínil, že se z nich vyrábí například letecké palivo či biopaliva.

Autor: Správa jeskyně České republiky
Zdroj: ČTK