Akademie věd ČR (AV) dnes ocenila rakouského bioklimatologa Christiana Körnera za spolupráci s českými vědci při ekosystémových experimentech či při vývoji inovativních metodických přístupů. Körner získal Čestnou oborovou medaili Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách, uvedla AV. Ocenění předal Körnerovi místopředseda AV Zdeněk Havlas na slavnostním ceremoniálu v Brně.

Podle AV patří Körner ve svém vědním oboru k nejvíce citovaným odborníkům na světě. Zabývá se především tím, jak zvyšující se koncentrace oxidu uhličitého v ovzduší působí na přirozenou vegetaci. V souvislosti s globálními změnami také zkoumá odlišné ekosystémy. Momentálně působí na Univerzitě v Basileji, podle které v roce 2011 objevil údajně nejvýše rostoucí květinu v Evropě, a to konkrétně v kantonu Valais ve výšce 4505 metrů.

Spolupráci s českými vědci Körner navázal v 70. letech 20. století. Podle AV se podílel například na ekosystémových experimentech postavených na manipulaci klimatických faktorů Ústavu výzkumu globální změny AV.

Předání medaile bylo součástí připomínek výročí úmrtí Mendela, které připadá právě na dnešek. V obnoveném Mendelově skleníku na dvoře augustiniánského opatství v Brně dnes zástupci několika institucí podepsali memorandum o spolupráci a podpoře principů dlouhodobě udržitelného rozvoje. Právě těmito principy by se mělo v budoucnu zabývat plánované Centrum udržitelnosti Gregora Mendela.

Chceme, aby Masarykova univerzita byla inspirující komunitou, která svými zásadami a každodenním počínáním plně respektuje a naplňuje principy společenské odpovědnosti a přispívá k řešení cílů udržitelného rozvoje. Tato oblast je součástí našeho Strategického záměru, stejně jako podpora rozvoje výuky a výzkumu v oborech, které navazují na Mendelovu vědeckou práci,“ uvedl rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš. Memorandum podepsali také zástupci Mendelovy univerzity, Ústavu výzkumu globální změny AV, starobrněnského opatství a organizace Společně.

Loňský rok byl v Brně ve znamení oslav 200. výročí narození Mendela. „Statutární město Brno bude i do budoucna podporovat aktivity spojené s šířením Mendelova odkazu, jedná se o osobnost, která výrazným způsobem poutá pozornost k celému městu a přispívá i k rozvoji turismu či investic do vědy a výzkumu,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Autor: Akademie věd ČR
Zdroj: ČTK