Vláda podle několika ekologických organizací alespoň částečně plní své sliby ve většině ekologických témat, mimo jiné v rozvoji obnovitelných zdrojů, v ochraně půdy a zemědělské krajiny a v evropské politice ochrany životního prostředí. V žádném ze svých slibů ale nedosáhla tak výrazného pokroku, jakého za první rok mohla či slibovala, tvrdí ekologové.

Negativně hodnotí například kroky ministerstva zemědělství (MZe) v ochraně a obnově lesů. Na hodnotící zprávě ekologů se podílelo Hnutí Duha a další členové asociace ekologických organizací Zelený kruh. MZe se proti kritice některých svých kroků ohradilo, ekologické organizace považuje za partnery.

Rok od chvíle, kdy vláda Petra Fialy získala se svým programem důvěru poslanců a poslankyň, udělala pokrok v 11 z 15 ekologických témat, které dlouhodobě sledujeme. Pouze ve čtyřech tématech však došlo k zásadnějším krokům a většímu celkovému posunu,“ uvedl Jiří Koželouh z Hnutí Duha.

Ekologové mimo jiné vyčítají vládě to, že předložila balíček zákonů k reformě stavebního práva, které podle nich prohlubují omezení účasti veřejnosti oproti stavu v roce 2017, ačkoli slíbila obnovení práva veřejnosti účastnit se povolování staveb. Podle ekologů by tak veřejnost byla vyloučena z řízení o výjimkách ze zákazů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Ministerstvo životního prostředí ale připomnělo návrh zákona o jednotném environmentálním stanovisku, který zachovává pravidla účasti veřejnosti. „Není tedy možné tvrdit, že omezuje účast veřejnosti oproti současnému stavu. Také platí, že účast v řízeních o stavbách s významným dopadem na životní prostředí (EIA) zůstává zachována, stejně jako účast v řízeních vedených v chráněných územích,“ sdělilo ministerstvo ČTK.

Ekologové kritizují také počiny ministerstva zemědělství v lesnictví. Například fakt, že dosud nebyla předložena novela zákona o myslivosti, ačkoli ji odborná veřejnost připravila. Nečinnost ministerstva podle ekologů znemožňuje obnovu odolnějších lesů kvůli přemnožené zvěři. MZe uvedlo, že novela bude projednána tento rok. Chce navíc zavést elektronický informační systém, který usnadní administrativu a komunikaci spojenou s výkonem práva myslivosti.

Úřad také odmítá tvrzení ekologů, podle kterých nebylo výběrové řízení na generálního ředitele Lesů ČR zcela transparentní. Nového ředitele Dalibora Šafaříka doporučila odborná komise. Ministerstvo ho označuje za zkušeného lesnického manažera, podle ekologů ale není zárukou slibované změny.
Ekologové zároveň kritizují nový program podpor adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu, na základě něhož podle nich dává ministerstvo vlastníkům lesů peníze za momentální neudržitelné hospodaření namísto toho, aby podporovalo biodiverzitu a přizpůsobení lesů vůči klimatické změně. Vlastníci dostávají peníze zejména na výsadbu lesů, které budou odolné vůči změně klimatu, reagovalo ministerstvo. Loni za tímto účelem uvolnilo 2,25 miliardy korun.

Převážně kladně pak ekologové hodnotí kroky MZe v oblasti půdy a zemědělství, vyzdvihli například důležitost vzniku úhorových ploch, což přispěje i ke zlepšení vodních ploch. Ekologové zároveň oceňují podporu menších zemědělců. Naopak negativně vidí roli českého předsednictví v EU v otázce pesticidů, jelikož podle nich Česko aktivně blokovalo projednávání nařízení o udržitelném používání pesticidů. Podle Mze se však ČR naopak snažila férově nastavit snížení spotřeby pesticidů a Evropská komise poté navrhla povinné procento snížení užívání pesticidů podle úrovně spotřeby v jednotlivých státech místo plošného nařízení.

Autor: Hnutí Duha
Zdroj: ČTK