Karlovarský kraj pokračuje v přípravě Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Krušné hory. Vytvořil pracovní skupinu, která projednala možné výhody i nevýhody vyhlášení tohoto stupně ochrany, a následně doporučila pokračovat v záměru, informoval náměstek hejtmana Karlovarského kraje Karel Jakobec.

Vzniku CHKO se věnuje také Ústecký kraj, na jehož území by také zasahovala. Vyhlášením CHKO se zabývají ministerstvo životního prostředí a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK). CHKO pak ve finále vyhlašuje vláda svým nařízením.

K záměru vytvoření CHKO Krušného hory se Karlovarský kraj přihlásil před dvěma lety. Podle Jakobce se stává kdysi opomíjená oblast Krušnohoří vyhledávanou turistickou destinací i zajímavou lokalitou k bydlení, a měla by se tak dočkat potřebné ochrany. Pracovní skupina projednala možné výhody a nevýhody vyhlášení CHKO nejen z hlediska péče o přírodu a krajinu, biodiverzitu, ale rovněž z pohledu zemědělského a lesnického hospodaření, územního plánování, rozvoje obcí, urbanistiky a architektonického dědictví. Zaměřila se také na oblasti cestovního ruchu a s ním související turistické a sportovní využití.

Pracovní skupina předložila radě kraje ucelený materiál, podle kterého rada doporučila, abychom v této činnosti dále pokračovali. Zároveň mi uložila, abych jednal se starosty dotčených obcí v průběhu dvou tří měsíců. Jejich názor bude zásadní,“ uvedl Jakobec.

Na podporu vyšší ochrany Krušných hor byla vyhlášena i petice. Na stránkách chkokrusnehory.cz ji dosud podepsalo zhruba 5300 lidí. Ministerstvo loni v červnu petici převzalo. Podklady k možnému vyhlášení CHKO Krušné hory by měly být hotové letos na jaře.

Rozhodovat se ještě bude o přesné rozloze nové CHKO. Území Karlovarského kraje by mělo být ohraničeno obcí Stříbrná a Přebuz až po Boží Dar, jižní část by končila u Nejdku a Jáchymova. Zonaci, čili odstupňovaná pásma ochrany, která budou náležet jednotlivým územím, má připravit AOPK.
Za chráněnou krajinnou oblast lze podle zákona o ochraně přírody a krajiny vyhlásit rozsáhlé území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin, popřípadě s dochovanými památkami historického osídlení.

Česko má v současné době 26 chráněných krajinných oblastí, které pokrývají 15 procent rozlohy země. Na území Karlovarského kraje je dosud jediná CHKO, a to Slavkovský les.

Autor: Karlovarský kraj
Zdroj: ČTK