Seznam zvláště chráněných území v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Pálava na Břeclavsku se rozrostl o přírodní památku Kočičí kámen. Jde o území o rozloze asi 1,25 hektaru, kdy předmětem ochrany jsou především stepní trávníky. Nově je tak v CHKO 17 zvláště chráněných území.

Lokalita Kočičí kámen leží přibližně dva kilometry jižně od Klentnice. Jde o nenápadný vápencový skalní výchoz obklopený vinicemi. Ve středověku se tam vápenec těžil, což dokládá i malá lomová stěna. Předmětem ochrany jsou stepní trávníky, které území pokrývají z větší části. V nich rozkvétají či rostou například hvozdík Pontederův, kavyl vláskovitý, šalvěj luční, koniklec velkokvětý či hlaváček jarní. Botanici tam v minulých letech napočítali dohromady přes 200 druhů vyšších rostlin. V roztroušených křovinách hnízdí několik párů pěnice vlašské a ťuhýka obecného, občas tam lze zahlédnout i vzácného střevlíka hrbáče černého.

Zvláštní ochrana této lokality je podle Kmeta důležitá. „Ve zvláště chráněných územích například není možné zemědělsky hospodařit, nebo jen za zcela specifických podmínek na takzvanou výjimku. Ochrana touto formou je v tomto případě adekvátní,“ uvedl Jiří Kmet z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Kočičí kámen byl chráněný od roku 1951 jako součást rezervace s názvem Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen. V roce 1988 byla rozdělena na tři samostatné státní přírodní rezervace, kdy v roce 2000 byly rezervace opět sloučeny do jedné, aby je v roce 2004 nahradila nová Národní přírodní rezervace Tabulová. Ta zahrnuje Stolovou horu a Růžový vrch se zříceninou Sirotčího hrádku, ale bez Kočičího kamene.

CHKO Pálava má rozlohu zhruba 83 kilometrů čtverečních, vyhlášena byla v roce 1976. Ceněné jsou v ní především biotopy druhově bohatých skalních, drnových a lučních stepí a lesostepí, také teplomilných doubrav a suťových lesů vyvinutých na vápencových kopcích Pavlovských vrchů.

Autor: AOPK
Zdroj: ČTK
Zdroj foto: AOPK ČR