Žáci základních škol (ZŠ) se budou učit neplýtvat potravinami. Projekt s názvem Smart Food nabídne od září nová interaktivní výuková média o spotřebě jídla školám v celé republice. Nyní školáci a učitelé práci s novými vzdělávacími materiály testují na pěti pražských školách. Na vzdělávacím projektu zaměřeném na předcházení plýtvání jídlem spolupracuje Pedagogická fakulta (PdF) Univerzity Karlovy (UK) v Praze a Provozně ekonomická fakulta (PEF) Mendelovy univerzity v Brně s pražským magistrátem.

„Projekt (…) předkládá účinný vzdělávací komunikační nástroj k oslovení žáků a nepřímo také domácností. Cílem je dětem zábavnou formou vysvětlit, proč je nutné přestat plýtvat jídlem a jak toho jednoduše dosáhnout,“ uvedl děkan PdF UK Michal Nedělka. Připravené interaktivní výukové materiály nabízí informace o plýtvání jídlem a podklady pro změnu chování zaměřenou na redukci potravinového odpadu. Nyní podle nich začnou učit pedagogové působící v pražských základních školách – ZŠ Radotín, ZŠ Solidarita, ZŠ profesora Švejcara, ZŠ U Studánky a ZŠ Mládí.

Interaktivní učebnice tak podle jedné z autorek projektu Lucie Veselé z Mendelovy univerzity učitelé vyzkouší v praxi a zhodnotí, zda jsou materiály pro děti srozumitelné a v souladu s jejich potřebami. Výzkumníci budou podle ní také měřit, zda žáci, kteří s dokumenty o redukci plýtvání jídlem budou pracovat, změní své návyky, budou k vyhazování potravin přistupovat jinak než dosud nebo se o potravinách a jejich využívání dozví více.

Podle Igora Červeného z PdF UK by v budoucnu mohly být výukové materiály, které připravili čeští akademici, přeložené i do dalších jazyků. Vzdělávat by se tak podle nich mohly i děti ze zemí Evropské unie a případně i jiných států. Mrázová upozornila, že se EU dříve zavázala, že do roku 2030 sníží plýtvání potravinami o 50 procent. To podle ní představuje úsporu zhruba 44 milionů tun jídla.

Pracovníci Mendelovy fakulty podle Veselé po tři roky zkoumali komunální odpad z 900 brněnských domácností. Průměrný obyvatel Brna podle ní vyhodí ročně do popelnice 36,4 kilogramů potravin, přičemž nejčastěji se plýtvá ovocem a zeleninou, pečivem a mléčnými produkty. Nejvíce potravinového odpadu bylo nalezeno na sídlišti, a to podle výzkumníků proto, že lidé nemají jinou možnost kam odpad vyhodit.

Součástí projektu, který financovala Technologická agentura ČR, bylo i dotazníkového šetření. Podle Veselé lidé v dotaznících uvedli, že praktické rady a tipy, jak zacházet s potravinami, vítají. Mnozí si nejsou vědomi toho, že s jídlem plýtvají, ale problematiku považují za důležitou, sdělila odbornice.

Autor a zdroj: ČTK