Obec Líský na Kladensku vytváří propracovaný systém hospodaření s dešťovou vodou. Využije podzemní akumulační nádrže i přírodní biotop. Obec leží ve srážkovém stínu, v jedné z nejsušších oblastí ČR. Vodu tekoucí z obecních budov už nyní zadržuje v zasakovací proláklině, obecní zeleň zalévá z někdejší odpadní jímky. Ještě letos chce vedení Líského kompletně obnovit dešťovou kanalizaci po celé obci a napojit ji na už přivezené akumulační betonové jímky, pro které bude fungovat jako filtr přírodní biotop. Náklady budou kolem tří milionů korun, z toho chce obec se stovkou obyvatel značnou většinu zaplatit z několika druhů dotací, řekl starosta Líského Štěpán Hon.

Obec ještě nedávno neměla připojení na vodovod a kanalizaci, jejich stavby byly zkolaudovány přibližně před pěti lety. Poté se právě uvolnila obecní jímka. Do ní je svedená voda ze střechy obecního klubu. „Takže dávno po tom, co vyschne voda v zasakovací proláklině a obecní zeleň na návsi začne schnout přes přípustnou míru, vytáhneme hadici, spustíme tlakové čerpadlo a můžeme zalévat,“ uvedl starosta.
Obecní dešťová kanalizace odvodňuje 95.000 čtverečních metrů ploch. Na jejím konci, kousek nad požární nádrží, bude technologie pro čištění, a to lapač splavenin a přírodní biotop, který by měl pojmout asi 140 krychlových metrů vody. Dalších až 72 metrů krychlových vody pak může být v přilehlých akumulačních nádržích. Vodou z nich bude možné doplňovat přírodní koupaliště. „Požární nádrž využívaná jako přírodní koupaliště bude navíc v nejhlubší části osazena oběhovým čerpadlem, které bude vracet vodu zpět do předřazeného výše položeného štěrkového biotopu, čímž bude neustále čištěna,“ doplnil Hon.

Dotace by měly tvořit zdroje ze středočeských krajských fondů a z evropského Operačního programu životní prostředí. Na zasakovací proláklinu využila obec příspěvek z Programu rozvoje venkova skrze Místní akční skupinu Přemyslovské střední Čechy.

Podpoře přírody a rozmanitosti krajiny se v obci věnují také obnovou historických cest a sázením alejí. Nedávno zde také vybudovali dětské hřiště připomínající legendu o Elišce Přemyslovně, která si v nedaleké studánce Královka údajně ukryla klíče od korunovačních klenotů.

Autor: Obec Líský
Zdroj: ČTK