Zaposlouchat se do pro lidské ucho neslyšitelných echolokačních hlasů netopýrů a vrápenců se budou moci letos návštěvníci Jeskyně Na Špičáku v Supíkovicích na Jesenicku. Ultrazvukové signály místních netopýrů zachytily speciální detektory, které je převedly do podoby slyšitelné člověkem. Jeskyně Na Špičáku bude první v Česku, která turistům nabídne poslech fascinujících signálů netopýrů při standardní prohlídce.

Přemýšleli jsme o nějaké novince na letošní hlavní sezonu. O novince, která by pomohla labyrint zatraktivnit a posílit návštěvnost zejména mimo letní prázdniny. Zároveň jsme chtěli přijít s něčím, co jinde nemají. Náš podzemní labyrint je tou nejmenší zpřístupněnou jeskyní v zemi, je na poměrně odlehlém místě, má ale své jedinečné kouzlo. A díky tajuplným hlasům netopýrů by mohl ještě více získat na popularitě,“ vedoucí Správy Jeskyně Na Špičáku Andrea Švubová.

Echolokační volání netopýrů od 1. dubna uslyší návštěvníci v Dómu naděje, kde zaměstnanci Správy jeskyní ČR díky výborné akustice jednou za čas pořádají koncerty. Běžní turisté mohli akustiku těchto prostor zatím ocenit pouze při poslechu reprodukované hudby, kterou jim průvodci v závěru trasy pouštěli. Letos přibudou i hlasy netopýrů.

Vybrali jsme letouny, které v jeskyni pravidelně potkáváme. Na prvním místě je to tedy vrápenec malý, náš nejčastější zimní spáč,“ uvedla Švubová. Další hlasy patří netopýru brvitému, velkému a také rezavému. Netopýr rezavý sice pod Špičákem nehibernuje, ale běžně se pohybuje v okolních lesích. „Každý hlas je originál, každý zní úplně jinak. A lidé si pod nimi mohou představit ledacos, třeba mlaskání, bubnující kapky deště nebo prskavky na narozeninovém dortu,“ podotkla průvodkyně Jeskyně Na Špičáku Soňa Cundrlová.

Reprodukované nahrávky hlasů vrápence a netopýrů se podařilo zaznamenat prostřednictvím takzvaných bat detektorů. „Právě ty převádějí dané zvuky do spektra slyšitelného lidským uchem. Místní letouni je tudíž nebudou vnímat a ani je nebudou nijak rušit v jejich běžných aktivitách,“ řekl Jiří Šafář z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR)

Detektoring je jedna z metod, kterou odborníci zkoumající netopýry využívají při své práci. „Žádný druh letouna není slepý, přesto hlavním nástrojem orientace v prostoru je echolokace,“ uvedl zoolog Vladimír Hanzal z AOPK ČR. Tuzemští netopýři a vrápenci vydávají chvěním hlasivek v hrtanu série krátkých ultrazvukových signálů, které vysílají otevřenou tlamou či nozdrami. Odrazy zvukových vln od překážek pak zachycují citlivým sluchem. Díky tomu získají ve tmě informaci o okolním prostoru i výskytu potravy, zejména hmyzu.

Jeskyně Na Špičáku je nejstarší písemně doloženou jeskyní v ČR, s historickými nápisy na stěnách datovanými k roku 1519. Jeskyně je turistům přístupná od roku 1885. Z dosud známé celkové délky 410 metrů návštěvníci procházejí 220 metrů chodeb a síní.

Autor: Správa Jeskyně Na Špičáku
Zdroj: ČTK