Ministerstvo zemědělství letos rozdělí na příspěvcích na lesní hospodaření čtyři miliardy Kč. Dotace se budou financovat převážně z peněz EU z Národního plánu obnovy. Podpoří mimo jiné obnovu lesních porostů, využití technologií šetrných k přírodě nebo zvýšení podílu dřevin, které zpevňují porost proti větru a zlepšují kvalitu půdy.

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) uvedl, že prioritou resortu jsou zdravé a pestré lesy a jejich obnova. „I vlastníci nejmenších lesů mohou díky dotacím pokrýt náklady na úklid po kůrovci, výsadbu nových stromů nebo péči o už vysazené, jako je vyžínání či ochrana proti zvěři,“ řekl.
Majitelé lesů mohou žádat o příspěvek na přirozenou obnovu až 30.000 Kč na hektar při obnově lesů využívající meliorační a zpevňující dřeviny. Mezi ty patří například stromy a keře, které odolávají větru, sněhu nebo dešťům. Zlepšují mimo jiné ochranu půdy proti erozi nebo sesuvům. Na obnovu základními dřevinami lze žádat o dotaci 20.000 Kč na hektar.

Ministerstvo přispívá také na prořezávky a probírky vzrostlých stromků. Žadatelé mohou dostat 10.000 Kč na hektar nejvýše dvakrát za období platnosti hospodářského plánu. Příspěvek lze čerpat také na stavbu oplocenek. Žadatelé mohou získat 70.000 Kč na kilometr v případě, že bude na obnovované ploše růst alespoň 40 procent melioračních a zpevňujících dřevin a oplocenka bude vysoká alespoň 160 centimetrů.

Dotace budou také na ochranu dřevin před zvěří a plevelem. Majitelé lesů mohou žádat až o 16.000 Kč na hektar po dobu pěti let na náklady například na nátěr stromků proti okusu zvěří nebo vyžínání porostů.

Informace o jednotlivých příspěvcích lze najít v příručce na webu ministerstva.

Autor: MZe
Zdroj: ČTK