Ústecký kraj vyzval k předkládání transformačních projektů, na které bude možné čerpat peníze z Evropské unie. Samospráva požádala o podporu strategického projektu Transformační centrum Ústeckého kraje, což byla ke konci března jediná podaná žádost. Uvedli to zástupci kraje po zasedání Regionální stálé konference. Na transformaci regionu je vyhrazená částka v přepočtu zhruba 15 miliard korun.

V operačním programu Spravedlivá transformace je pro Česko k dispozici z Evropské unie více než 40 miliard korun, 18,9 miliardy korun je určeno pro Moravskoslezský kraj, pro Karlovarský kraj je vyhrazeno 6,2 miliardy korun, zbytek bude pro Ústecký kraj. Peníze mají pomoci modernizovat tři kraje, kde s v minulosti těžilo uhlí.

V Ústeckém kraji je vytipováno deset strategických projektů, které budou hrazeny z fondu spravedlivé transformace. Je mezi nimi těžba lithia na Cínovci, vznik továrny na baterie do elektroautomobilů nebo vodíkové autobusy pro Ústí nad Labem. Transformační centrum Ústeckého kraje je projektem krajské samosprávy, vzniknout má v Ústí nad Labem přestavbou jedné ze škol. U některých projektů jejich předkladatelé avizovali dílčí změny.

Úřad práce ČR oznámil odstoupení od projektu POZATR (podpora, zaměstnanost, transformace), jehož cílem bylo propojit témata vzdělávání, zaměstnanosti a sociální problematiky. Zaměstnavatelům měl projekt podle zveřejněného záměru dát možnost využít při přechodu na nové technologie rozsáhlou nabídku poradenských a vzdělávacích služeb včetně sítě expertů.

V současné době postupně jednám se všemi nositeli strategických projektů o jejich aktuálním stavu přípravy a výhledech na podání projektu. Vnímáme konkrétní rizika související s inflačním faktorem, veřejnou podporou či nároky na dofinancování,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller (ANO).

Regionální stálá konference vyzvala ministerstvo životního prostředí, aby urychlilo přípravu tematické výzvy zaměřené na vědu, výzkum a inovace. Zájemci o čerpání peněz z Evropské unie se mohou obrátit na krajský odbor podpory podnikání, inovací a transformace.

Autor: Ústecký kraj
Zdroj: ČTK