Experti řeší, jak v Krnově na Bruntálsku a jeho nejbližším okolí lépe zadržet vodu v krajině. Pracují na studii, která se na tuto problematiku zaměřuje. Navrhnout mají konkrétní opaření, například nové tůně či výsadbu zeleně. Náklady na dvě etapy studie přesahují čtyři miliony korun. Dokončeny budou v srpnu 2024. Studie pro povodí řeky Opavice se už dokončuje. Výsledkem je vytipování dvou desítek lokalit, v nichž by měly nastat změny. Pro povodí řeky Opavy dokument teprve začíná vznikat.

Studie řeší přípravu a úpravu krajiny související s klimatickou změnu v povodí řek Opavice a Opavy. A to především s pomocí přírodě blízkých opatření,“ řekl Jan Herman ze spolku Živá krajina. Dodal, že opatření mají za úkol zpomalit odtok vody ze svrchních vrstev půdy, zamezit půdní i větrné erozi a ochladit krajinu.

Odborníci již mají zmapováno území v povodí řeky Opavice o rozloze přibližně 23 kilometrů čtverečních a pracují na návrzích změn. Město by je mělo obdržet do konce května. „Zaznamenali jsme desítky erozních jevů plošného i liniového charakteru. Vytipoval jsem už městské pozemky, kde by se mohly udělat drobné úpravy, ať už jde o tůně anebo výsadbu zeleně,“ dodal Herman.

Odborníci se zaměřili i na lesní porosty, které nejsou erozí příliš poškozené. Navrhují hlavně budování svodů povrchové vody z lesních cest do porostu. Tímto způsobem chtějí upravit asi 13.000 metrů čtverečních lesa. Mezi další opatření patří například odpojení některých dešťových svodů od kanalizace. V případě oprav parkovišť pak navrhují autoři studie používání propustnějších povrchů.

Zpracování studie pro povodí Opavice vyšlo bezmála na dva miliony korun. Zároveň již byla zahájena druhá etapa studie pro povodí Opavy. Práce za 2,36 milionu korun by měly být dokončeny v srpnu 2024.

Autor: Spolek Živá krajina
Zdroj: ČTK