Moravskoslezský kraj třemi miliony korun podpoří třídění bioodpadů v domácnostech. Obce budou moci dotaci využít například na nákup nádob na kuchyňský odpad. O dotaci budou moci žádat během června.   

„Hledáme možnosti, jak obcím usnadnit vybudování lepšího systému nakládání s odpady. Naším cílem je co nejvíce snížit množství směsného komunálního odpadu. Celou třetinu odpadků, které končí v běžných popelnicích, tvoří potravinové a kuchyňské zbytky, právě na ně se zaměřuje náš nový program. Obce si mohou požádat o příspěvek na pořízení drobných sběrných nádob do domácností na kuchyňský bioodpad,“ uvedla radní pro životní prostředí Zdenka Němečková Crkvenjaš (ODS).

Stejně jako loni přispěje kraj obcím také na projektové dokumentace pro vybudování překládacích stanic. „Vytříděné druhy odpadu je samozřejmě potřeba k dalšímu zpracování převážet co nejefektivněji, proto si v rámci tohoto programu mohou obce navíc požádat i o příspěvek na projektové dokumentace překládacích stanic,“ uvedla radní.

Dodala, že vytříděný biologický odpad lze následně využít v kompostárnách nebo bioplynových stanicích. Krajský úřad bude žádosti o dotace přijímat od 5. do 30. června. Podrobné informace k dotačnímu programu lze najít na webových stránkách kraje.

Autor: Moravskoslezský kraj
Zdroj: ČTK