Příjem žádostí: 17.4.2023 – 31.5.2023 

Z této výzvy budou podpořeny výukové programy pro žáky a studenty, vzdělávací programy pro veřejnost a osvětové programy pro specifické cílové skupiny v České republice. Je připraveno celkem 105 milionů korun.

Na co můžete dotaci získat

Příprava, koordinace a rozvoj vzdělávacích a osvětových programů a akcí v souvislostech změny klimatu v daných oblastech:

  • Dlouhodobé programy pro základní, střední, střední odborné a vyšší odborné školy/dlouhodobá spolupráce s učiteli i žáky;
  • Příprava, pilotní řešení a implementace vysokoškolských programů/modulů zaměřených na změnu klimatu v souvislostech;
  • Vzdělávání cílových skupin, které jsou v profesním/pracovním kontaktu s technologiemi pro adaptační a mitigační opatření;
  • Vzdělávací programy pro neodbornou veřejnost (v rámci programů celoživotního vzdělávání, propagace tématu ve veřejných knihovnách a regionálních muzeích);
  • Osvětové programy pro specifické cílové skupiny veřejnosti (např. veřejnou správu a samosprávu, účastníky zájmového vzdělávání, zemědělce, zahrádkáře, rybáře apod.).

Výzvu najdete na stránkách: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=118