Organizace Greenpeace apeluje na státní i soukromé organizace, aby přestaly kácet lesy starší 120 let. Stát by pak podle ekologů měl připravit opatření, která zamezí ničení starých lesů. V rámci kampaně Nekácejte.cz, kterou dnes spustili, mohou lidé podepsat výzvu k větší ochraně těchto lesů s původní druhovou skladbou. Příští čtvrtek chtějí zástupci Greenpeace předat své požadavky týkající se záchrany starých lesů ministerstvu zemědělství, které je zodpovědné za správu českých lesů.

Mezi jejími požadavky na ministerstvo zemědělství je mimo jiné to, aby nařídilo státnímu podniku Lesy ČR, aby přestal ve starých lesích s kácením a nešetrnými postupy. Greenpeace se přitom odvolává na situaci ve východním Krušnohoří, kde žije několik chráněných druhů živočichů a rostlin. „V minulosti se zde vyskytly případy holosečného kácení, vysazování nepůvodních dřevin, či dokonce ilegálního kácení bez povolení, a to jak ze strany soukromého vlastníka, tak i státní společnosti Lesy ČR. Státní společnost přitom v současné době plánuje další těžbu v nejstarších porostech na úpatí Krušných hor,“ uvedla organizace v tiskové zprávě.

Greenpeace těžbu v krušnohorských bučinách dlouhodobě kritizuje a požaduje vytvoření rozsáhlého chráněného území s bezzásahovým režimem. Místní bučiny byly zařazeny do sítě Natura 2000 jako součást evropsky významné lokality Východní Krušnohoří. Státní Agentura ochrany přírody a krajiny zároveň tuto lokalitu eviduje jako území vhodné pro vyhlášení Chráněné krajinné oblasti, kterou v minulosti podpořili i někteří představitelé Ústeckého kraje.

Podle Greenpeace jsou staré lesy důležité pro zachování biodiverzity. Žijí v nich vzácné druhy jako lejsek malý, strakapoud prostřední, sokol stěhovavý a netopýr rezavý a brouci jako páchník hnědý, kovařík fialový, ale také různé druhy tesaříků, nosorožíků nebo roháčů. V Česku tyto lesy pokrývají zhruba devět procent rozlohy, z toho asi polovinu vlastní stát. Jen zlomek je ale nějakým způsobem chráněn, konstatovali ekologové.

Autor: Greenpeace
Zdroj: ČTK