Evropská komise (EK) by předtím, než bude schváleno unijní rozhodnutí o zavedení výhradně recyklovatelných obalů od roku 2030, měla podle senátního evropského výboru předložit návrhy na jeho realizaci. Bez znalosti jejich přesného obsahu nelze návrh nařízení náležitě posoudit z hlediska všech jeho dopadů. Horní parlamentní komora by o žádosti výboru měla rozhodnout na první květnové schůzi.

Nařízení představila EK koncem loňského listopadu. Jeho cílem je zastavit nárůst množství odpadu z obalů či zavést v celé Evropské unii zálohy na plastové lahve a plechovky. Opatření by také zavedlo kvóty ohledně obalů na více použití či podílu recyklovaného obsahu v plastech. Nařízení navazuje na zákaz některých jednorázových plastových výrobků.

Komise v nařízení navrhla pro rok 2030 nový cíl pětiprocentního snížení množství odpadu z obalů ve srovnání s rokem 2018. Eurokomisař Virginius Sinkevičius varoval, že množství vytvářeného odpadu narůstá rychleji než objem recyklace. EU by proto podle něj trendu měla čelit prevencí vzniku odpadu a opatřeními proti nepotřebným či nepřiměřeným obalům.

Nařízení má do roku 2030 zajistit, že veškeré obaly používané v EU budou recyklovatelné. V současnosti prochází recyklací asi dvě třetiny obalů, které jsou k tomu určené. Ve stejné lhůtě by podle nařízení měla být znovu použitelná desetina obalů používaných při nákupech na internetu. Do roku 2035 plánuje komise stanovit podmínky pro recyklaci obalů ve velkém měřítku.

V EU je podle agentury Bloomberg určeno asi 40 procent plastů a polovina vyrobeného papíru na obaly, přičemž jejich design často recyklaci komplikuje. Evropská komise ji chce usnadnit i novým systémem znaků na výrobcích a kontejnerech.

Dalším prvkem návrhu je povinnost pro členské státy zavést systém vratných záloh za plastové lahve od nápojů a plechovky. Země by mohly dostat výjimku jedině, pokud by prokázaly, že jsou schopny vysbírat 90 procent těchto nádob jiným způsobem.

Navrhovaná opatření by měla dopad na firmy od potravinářských až po chemické a jejich přípravu provází značná kritika od zástupců některých odvětví. EK podle webu Euractiv v návaznosti na tyto stížnosti snížila cíle týkající se obalů na více použití. U nádob na studené i horké nápoje údajně požadavek spojený s rokem 2030 klesl ze 30 na 20 procent, zmíněná kvóta pro zboží objednané na internetu zase byla v dřívější verzi návrhu dvojnásobná. EK zmírnila i některé cíle k podílu recyklovaných materiálů v plastových obalech, uvádí Euractiv. Tyto kvóty se nakonec pro různé druhy obalů pohybují v rozmezí deseti až 35 procent v případě lhůty do roku 2030, a mezi 50 až 65 procenty v případě roku 2040.

Autor a zdroj: ČTK