Česká společnost ornitologická (ČSO) vybudovala nákladem čtyři miliony korun v ptačí rezervaci Josefovské louky u Josefova na Náchodsku více než tříhektarovou soustavu tůní a ostrůvků zvanou ptačník. Ornitologové tím rozšířili již existující mokřad, který pomůže vzácným ptákům, obojživelníkům či vážkám a přispěje k zadržení vody v krajině. Lákadlem bude například pro bahňáky a ledňáčky.

Mokřad patří s počtem téměř 200 pozorovaných druhů ptáků k nejvýznamnějším v Královéhradeckém kraji. „Už nyní lze na novém centrálním ptačníku pozorovat vzácné druhy mokřadních kachen, jako je čírka obecná, čírka modrá a lžičák pestrý. Skvělou zprávou je první zahnízdění hus velkých v parku,“ uvedl správce ptačího parku Josefovské louky Břeněk Michálek.

Centrální ptačník je podle ornitologů milníkem a největším projektem při budování parku. „Jde o komplex tůní s rozrůzněným dnem i břehy. Ptačník navazuje na další mokřad o velikosti 1,5 hektaru – Slavíkovský ptačník. Společně fungují jako impozantní soustava vodních ploch, lákající nepřeberné množství vrubozobých a brodivých ptáků,“ uvedl Michálek. Vyhloubení ptačníku podpořily dotací

Norské fondy a na financování se podílely stovky dárců z řad veřejnosti. Ptačí park Josefovské louky vzniká od roku 2006 a má rozlohu kolem 85 hektarů. Rozmanitá příroda tu vznikla díky opatřením, jako je řízené zavlažování, péče o vegetaci, pastva velkých kopytníků a hloubení tůní. Páteří Ptačího parku je sto let starý závlahový systém řeky Metuje, který po opravě umožňuje regulaci výšky spodní vody na okolních loukách. Ochranáři louky s pomocí stovek dárců postupně vykupují, zatím se jim podařilo získat přes 57 hektarů.

Autor: ČSO
Zdroj: ČTK