Zoologická zahrada v Ústí nad Labem se po sedmi letech rozloučila se samcem tapíra čabrakového. Odcestoval do Španělska. V nedávno zrekonstruovaném pavilonu Asijský prales ho nahradí chovný pár tapírů čabrakových.

Tapír čabrakový je jediným asijským druhem tapíra, který žije v jihovýchodních pralesích Asie na území Sumatry, Thajska a Malajsie. Od svých jihoamerických příbuzných se odlišuje černo-bílým zbarvením, které ho v pralese dokonale maskuje. Vyskytuje se často poblíž vody, hledá v ní úkryt, výborně plave a potápí se. Ze všech pěti dosud popsaných druhů tapírů je největší a kvůli lovu a odlesňování, které ho připravuje o jeho přirozené prostředí, je řazen mezi ohrožené druhy. Zástupců tohoto druhu je nedostatek i v populaci evropských zoologických zahrad. Proto je důležité, vytvořit dostatečně velkou a stabilní záložní populaci tapírů čabrakových v lidské péči.

Naším cílem je pokusit se o odchov tohoto vzácného druhu. O přesunech tapírů rozhoduje koordinátor chovu podle genetických dispozic a podmínek k chovu v jednotlivých zahradách,“ uvedla vedoucí zoologického útvaru Petra Padalíková. Samec tapíra, který přicestoval do ústecké zoo v roce 2016 jako téměř dvouletý ze skotské Zoo Edinburgh, se geneticky hodí k samici v Bioparku Fuengirola ve Španělsku, kam 9. května zamířil. Na přesun bylo zvíře trénováno, do transportní bedýnky tak nastoupil samec sám a po pár minutách byl bezpečně naložen do auta přepravce.

Zoologická zahrada adaptovala pro tapíry čabrakové bývalý pavilon slonů. Při zahájení sezony byla slavnostně otevřena expozice Asijský prales, která nyní poskytuje ideální podmínky pro chov tohoto druhu. Evropský chovný program (EEP) se momentálně potýká zejména s nedostatkem samic, které dostanou pouze zahrady s nejlepšími chovatelskými podmínkami. Ústecká zoo nový chovný pár brzy získá. „Přijede k nám samec z Lipska a samice z Dortmundu. Jsem ráda, že koordinátor chovu vybral jako umístění pro nově sestavený pár právě ústeckou zoo. Značí to, že jsme v obtížné zkoušce a přísném hodnocení obstáli,“ řekla ředitelka instituce Ilona Pšenková, která doufá v úspěšný odchov tohoto ohroženého druhu.

Autor: Zoo v Ústí nad Labem
Zdroj: ČTK
Autor foto: Tomáš Adamec, Zoo Praha