AKTUALITY

AKTUALITY, ANEB RYCHLÉ NOVINKY Z OBLASTI ENVIRONMENTÁLNÍ / EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A OSVĚTY

Krajské kolo soutěž Zlatý list

Krajské kolo soutěž Zlatý list

23.9.2021 se koná krajské kolo soutěže Zlatý list. Letošní ročník je pořádán výjimečně na podzim díky možnosti být společně v přírodě a užít si pohybu na čerstvém vzduchu. Koordinátorem krajského kola soutěže pro Pardubický kraj je ČSOP – Záchranná stanice a ekocentrum „Pasíčka“ a partnerem pak Ekoosvěta.

Zářijový newsletter přináší opět spoustu informací

Zářijový newsletter přináší opět spoustu informací

Titulní strana se zaměřuje na grantový program 7grant. Víte, že se 14.9. koná webinář GAIA 20:30 – Kampaň za biologickou rozmanitost? A není opomenuta informace o velkém úspěchu, neboť zahrada Stolístku získala certifikaci „Ukázková přírodní zahrada“. 22.9. můžete putovat chrudimským parkem, kdy roli průvodce zastává Tibor Schwarz s dalšími milovníky přírody ze Zeleného domu Chrudim.

Vyšlo nové číslo informačního zpravodaje SfŽP – PRIORITA

Vyšlo nové číslo informačního zpravodaje SfŽP – PRIORITA

Na podzim startuje nová etapa programu Nová zelená úsporám a věděli jste, že Jizerskohorské bučiny jsou první naší přírodní památkou UNESCO. Veřejné budovy budou ještě úspornější, říká evropská legislativa. Časopis vás seznámí i s úspěšným projektem, kdy díky nové úpravně vody v Zaječově už z kohoutků neteče zabarvená voda.

Ekocentrum PALETA: Kurz o změnách klimatu pro pedagogy

Ekocentrum PALETA: Kurz o změnách klimatu pro pedagogy

Ekocentrum PALETA Oucmanice zve na Kurz o změnách klimatu pro pedagogy, který se bude konat v novém termínu 17. – 19. 11. 2021. Vzdělávací akce je vhodná pro všechny učitele a lektory nezávisle na tom, jaký předmět a na jakém stupni škol vyučují. Kurz je akreditován jako DVPP Více informací o obsahu kurzu a organizaci

Osvětová akce nového spolku Pestré Polabí

Osvětová akce nového spolku Pestré Polabí

Nový spolek Pestré Polabí se velmi aktivně začal činit v ochraně přírody i v ekovýchově, měl osvětovou akci v rámci Hnutí Brontosaurus na možná vámi známé Východočeské Sahaře u Čeperky. Spolek Pestré Polabí udržuje a profesionálně pečuje o cenné biotopy pomocí dlouhodobě ověřených metod. Jedná se především o seč expanzivních travin, výřezy dřevin

Jasan ztepilý – památný strom

Jasan ztepilý – památný strom

Přinášíme vám dobrou zprávu – Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí – oddělení ochrany přírody vyhlásil 25.8.2021 170 let starý jasan ztepilý za památný strom. Záměr vyhlásit jasan za památný strom byl v minulosti zahájen výzvou ze dne 5.5.2004.

CO2 liga – celorepublikový školní program na téma změny klimatu

CO2 liga – celorepublikový školní program na téma změny klimatu

Jedná se o celoroční environmentálně vzdělávací program do vaší školy, který vám představí klimatický rozvrat od A do Z. CO2 liga je celoroční program o ochraně klimatu pro 2. stupeň ZŠ, víceletá gymnázia a 1. a 2. ročník SŠ. Program probíhá ve čtyřech kolech (misích) po celý školní rok. Je rámován jako plnění mise na záchranu planety, kdy se žáci snaží symbolicky

Dny země dne 9. A 10.9.2021 v obci Červená Voda

Dny země dne 9. A 10.9.2021 v obci Červená Voda

Letošní osvětová kampaň DNY ZEMĚ je zaměřena na Ptačí oblast Králický Sněžník. Pro žáky bude připravena beseda s odborníky z Království sov, Agentury ochrany přírody a CHKO Jeseníky. Proběhne živá ukázka dravců, poznávací výlety do okolí a výroba ptačích budek. Akci pořádá obec Červená Voda ve spolupráci se ZŠ a MŠ Červená Voda a je podpořena

18. Září 2021 proběhne 4. Ročník akce „WORLD CLEANUP DAY“, zapojte se i vy

18. Září 2021 proběhne 4. Ročník akce „WORLD CLEANUP DAY“, zapojte se i vy

18. září 2021 proběhne 4. ročník celosvětové dobrovolnické akce World Cleanup Day. Letos proběhne již čtvrtý ročník této největší dobrovolnické akce na světě. Od roku 2018, kdy proběhl první celosvětový úklid, se do úklidů zapojilo celkem 50 miliónů dobrovolníků ze 180 zemí světa, kterým se podařilo z přírody odstranit na 280 tisíc tun odpadů.

Krajské kolo Ekologické olympiády ročníku 2021/2022

Krajské kolo Ekologické olympiády ročníku 2021/2022

Ekologická olympiáda je tradiční celostátní soutěž středoškoláků zaměřená na porovnání znalostí a dovedností v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí. Pořadatelem Ekologické olympiády na celostátní úrovni je Český svaz ochránců přírody (ČSOP).

Vyšel poslední letní newsletter

Vyšel poslední letní newsletter

Poslední letní newsletter vám přináší informace o odstartování hlasování v letošním ročníku soutěže E.ON Energy Globe o nejlepší ekologický projekt.  Také jsme si popovídali s Alenou Neuwirthovou, z odboru životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje o tom, co si myslí o roli environmentálního vzdělávání a osvěty nejen ve školství. Rozhovor a tipy na

Vyšlo nové číslo informačního zpravodaje SFŽP – Priorita

Vyšlo nové číslo informačního zpravodaje SFŽP – Priorita

Víte, že kotlíkové dotace pokračují do zákazu starých kotlů, nebo že do obcí postižených tornádem půjde 500 milionů korun. Přečtete si, že poldr v Drslavicích zachytává vodu a brání povodním. V Krušných horách zachraňují teřívka obecného. Máte rádi technologie? V tomto čísle se dočtete, že drony pomáhají při zalesňování.

Skvělá nabídka několika programů, které pořádá Ekocentrum Skřítek z. s. Pro žáky ve věku 7–14 let (výjimky lze domluvit). Cena: zdarma (hrazeno z dotace v rámci OP VVV, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016348, projekt s názvem „Zájmové vzdělávání nás baví!“). Oběd v programu zahrnut není, pokud se nedomluvíme s účastníky jinak. Dopolední program od

MŽP dá 350 milionů korun na další výsadbu listnáčů, výzvu spustí v srpnu

MŽP dá 350 milionů korun na další výsadbu listnáčů, výzvu spustí v srpnu

Na další sázení listnatých stromů v městech a obcích nabídne ministerstvo životního prostředí (MŽP) 350 milionů korun. Vedle individuální výsadby úřad nově podpoří i velké výsadbové projekty. Příjemci dotace však musí zajistit také vysazení dalších listnáčů, financované z jiných zdrojů. O oba typy dotací si zájemci mohou požádat od 2. srpna, uvedla …

Newsletter Ekoosvěta: Co se aktuálně děje?

Newsletter Ekoosvěta: Co se aktuálně děje?

Přinášíme vám newsletter s informacemi o volných místech v rámci letního kempu organizovaného Asociací turistických oddílů. Apolenka otevřela Chlívek – nové bistro se zahrádkou. Víte, kdo obdržel cenu Josefa Vavrouška? Přidáte ke sledování hnízdění čápů? O možnostech jak a další informace najdete v …

Strom roku: Seznamte se s letošními finalisty

Strom roku: Seznamte se s letošními finalisty

Do finále 20. ročníku ankety, za kterou stojí Nadace Partnerství, postoupila dvanáctka kandidátů ze sedmi krajů. Hlasovat bude možné od 21. června do 12. září.
V národní soutěži se letos bude moci hlasovat dvěma způsoby, prostřednictvím DMS a online na www.stromroku.cz. Klání o nejzajímavější strom odstartuje 21. června, kdy se na …

Nové číslo zpravodaje CENIA (červenec 2021)

Nové číslo zpravodaje CENIA (červenec 2021)

Víte, že bylo vypsáno druhé kolo výzvy pro zasílání abstraktů a registrace na konferenci Životní prostředí – prostředí pro život? Zajímá vás výroční zpráva CENIA za rok 2020? Nebo informace o konaném semináři Den s INSPIRE? Tak se podívejte …

Historicky první setkání ekocenter a příznivců EVVO v pardubickém kraji

Historicky první setkání ekocenter a příznivců EVVO v pardubickém kraji

16.7.2021 se zapíše do „dějin EVVO PK“ jako první setkání ekocenter a příznivců EVVO v Pardubickém kraji, organizováno krajským koordinátorem EVVO (Ekoosvětou) pod záštitou radního pro venkov, životní prostředí a zemědělství Miroslava Krčila. Setkání se konalo v zázemí Keltského archeoskanzenu v Nasavrkách. Mezi účastníky byly zástupci ekocenter …

Pardubický kraj přispěje 14 miliony korun na sanaci lokality v Pardubicích

Pardubický kraj přispěje 14 miliony korun na sanaci lokality v Pardubicích

Pardubický kraj přispěje až 14 miliony korun na sanaci lokality Na Vrtálně v Pardubicích. V místě je již od roku 1898 v provozu chemická čistírna a barvírna, která byla v minulosti původcem úniku škodlivých látek. Lokalita patří soukromému vlastníkovi a vede přes ni veřejný vodovod. „Je to historická zátěž a kvůli ochraně vodovodní sítě je tlak na její …

Newsletter Ekoosvěta: ENVI vzdělávání, ENVI akce pro děti a (EKO) sport

Newsletter Ekoosvěta: ENVI vzdělávání, ENVI akce pro děti a (EKO) sport

Titulní strana nového newsletteru přináší informace o úspěchu akce „Kampaně obyčejného hrdinství“. Dále je zde informace o setkání zástupců krajů v environmentální výchově: v pátek 25. 6. se v prostorách Ekocentra a Záchranné stanice Pasíčka uskutečnilo tradiční setkání krajů regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod k environmentální výchově. Sešli se …

Letní číslo našeho Zpravodaje míří do přírody. Žhavým tématem je overturismus

Letní číslo našeho Zpravodaje míří do přírody. Žhavým tématem je overturismus

Možná patříte mezi ty, kteří se rozhodli trávit i letošní dovolenou v Česku. Určitě budete vymýšlet, kam se vydat a jaké výlety naplánovat. Jestli si chcete přírodu užít co nejvíce a lidí potkat naopak co nejméně, Zpravodaj vám nabízí tipy na několik takových míst. Patří ke skvostům naší přírody, a přitom leží stranou obvyklých výletních cílů. …

Kdo vyhrál národní kolo Ekologické olympiády

Kdo vyhrál národní kolo Ekologické olympiády

V první polovině června se konalo národní kolo 26. ročníku Ekologické olympiády. Ačkoliv kolo proběhlo distančně, nebyli studenti ochuzeni o test, poznávání přírodnin i obhajobu praktického úkolu. Zadáním praktického úkolu bylo navržení praktických opatření ke zmírnění dopadů globální klimatické změny v Krkonoších. Gratulujeme krajskému vítězi,

Nové vydání čtvrtletníku: Hartencký žurnál

Nové vydání čtvrtletníku: Hartencký žurnál

Nyní vychází již páté číslo Harteckého žurnálu, čtvrtletníku o životním prostředí a přírodě. Dočtete se, že Hartecká stezka opět naplno otevřela brány. Zajímá vás, co přináší nového? Nebo jak se mění klima – zajímavé informace z projektu PERUN a mnoho dalšího. …

Podpora spolupráce v EVVO: setkání NUTS

Podpora spolupráce v EVVO: setkání NUTS

V pátek 25.6. se konalo setkání vedení tří krajů (Liberecký, Pardubický a Královehradecký) v oblasti životního prostředí a školství. Přítomní byli i koordinátoři EVVO ze všech tří krajů. Letos toto neformální setkání organizovala Ekoosvěta, jako koordinátor EVVO pro …

Newsletter Ekoosveta: Akce týden pro klima

Newsletter Ekoosveta: Akce týden pro klima

Přinášíme Vám nový newsletter, tentokrát se zaměřením na celosvětovou akci Týden pro klima. Dozvíte se, jaké aktivity, kde (v rámci Pardubického kraje) a kdy jsou pro vás připraveny. Můžete se těšit např. na rostlinný swap, promítání, vycházkové rozjímání, kytary, cyklojízdu či veganský piknik. 😊 Více informací najdete …

Smyslově naučná stezka Údolím Skuhrovského potoka

Smyslově naučná stezka Údolím Skuhrovského potoka

Český svaz ochránců přírody Podorlicko v České Třebové pořádá pro veřejnost LÉTO NA STEZCE v neděli 20. 6. 2021. Start od 13:30 do 15:00 hodin. Vycházka je spojená s pozorovací soutěží na trase Smyslově naučné stezky údolím Skuhrovského potoka. Účastníci dostanou pracovní list a na stanovištích je čekají zajímavá pozorování, výstava …

Newsletter Ekoosveta: moderní města, greenhack, permakultura

Newsletter Ekoosveta: moderní města, greenhack, permakultura

Věděli jste, že se nakonec bude konat soutěž „Školní časopis roku“. Láká vás zúčastnit se GreenHacku, což je mezinárodní hackathon zaměřený na udržitelný rozvoj a budoucí výzvy? Máte rádi geologické krásy? Máme pro vás tip na celodenní výlet, který se bude konat 20. června 2021. Jedná se o komentovanou vycházku, která povede …

Přinášíme vám tipy na příměstské tábory plné EVVO a zábavy

Přinášíme vám tipy na příměstské tábory plné EVVO a zábavy

Ekoosvěta vám přináší tipy pro vaše děti na příjemné strávení letních prázdnin v přírodě. Máte doma mladé včelaře? Tak ho přihlaste na Letní školu mladých včelařů. Pro děti z oddílu Mladých ochránců přírody Orlíci a další děti ve věku 7-12 let pořádá příměstský tábor s kapacitou 20 dětí ZO ČOSP Podorlicko Česká Třebová. …

Newsletter Ekoosveta: stromy, zahrádky, biodiverzita

Newsletter Ekoosveta: stromy, zahrádky, biodiverzita

Věděli jste, že Pardubický kraj bude reprezentovat v soutěži Strom roku Zpívající lípa z obce Telecí? Nebo, že v Pardubicích vzniká nová komunitní zahrada? A ani my nezahálíme, o víkendu začaly dvě soutěže na podporu osvěty v rámci biodiverzity: Atlas života a abeceda v přírodě. Pojďte se zapojit. 😊 Více informací o soutěžích …

Desátý newsletter – Den Slunce a mnoho dalšího

Desátý newsletter – Den Slunce a mnoho dalšího

Víte, že zbývá posledních pár dní, kdy s námi můžete soutěžit v rámci Dne Slunce? Víte, co je EKOABECEDA pro učitele MŠ? Máte rádi fyziku a pokusy? Znáte soutěž o 200 tisíc Kč „Vím proč“? Slyšeli jste o hře Kouzelný dalekohled? Ne? Tak si rozklikněte náš desátý newsletter …

Příměstské tábory 2021 ve Stolístku – vydejte se kolem světa

Příměstské tábory 2021 ve Stolístku – vydejte se kolem světa

Centrum environmentální výchovy Stolístek pro vás na letošní léto připravil zajímavé příměstské tábory (za velmi příznivou cenu). Jedná se o „Přírodou země, vody a nebe“ a „Kolem světa se Stolístkem“. S registrací si pospěšte, třetí příměstský tábor byl velmi rychle naplněn (Skřítci a hmyzáci). Přejeme příjemnou zábavu. …

Den Země 2021 – organizováno koalicí Nevládek Pardubicka, z.s.

Den Země 2021 – organizováno koalicí Nevládek Pardubicka, z.s.

Vydejte se s rodinou a přáteli na dobrodružnou výpravu z Nemošické stráně po pravém břehu Chrudimky až do Polabin k památnému topolu. Od Natura Parku ve Štolbově ulici můžete ukázat naši planetu tajemnému návštěvníkovi nebo formou hry uklidit a roztřídit odpad na farmě Apolenka. Zároveň se zapojte do fotosoutěže o věcné ceny. Můžete se také …

Uzdravme spolu planetu! Chcete si virtuálně promluvit s vědci z NASA? Můžete, přinášíme vám tip jak na to.

Uzdravme spolu planetu! Chcete si virtuálně promluvit s vědci z NASA? Můžete, přinášíme vám tip jak na to.

TEREZA, vzdělávací centrum, ve spolupráci s Velvyslanectvím USA v Praze vyhlašuje soutěž o nejlepší studentské video ke Dni Země. Gloubáci, pojďte do toho! Jak se zapojit do soutěže?  Vytvořte video v délce do 1 minuty, které kreativním způsobem popíše anebo zobrazí tři aktivity, které můžeme uskutečnit každý den a které přispívají …

Distanční Den země s mobilem i bez

Distanční Den země s mobilem i bez

Vydejte se ve dnech 22.-25.4. soutěžit do Parku Československých legií v České Třebové u městské polikliniky. Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Podorlicko v České Třebové ve spolupráci s organizací Junák – český skaut, středisko Javor Česká Třebová připravily pro návštěvníky distanční soutěž ke Dni Země a ke Dni skautů. U vstupu do parku …

Zapojte se do Kampaně obyčejného hrdinství. Kampaň běží od 19. dubna.

Zapojte se do Kampaně obyčejného hrdinství. Kampaň běží od 19. dubna.

Pojďme společně zvyšovat udržitelný způsob našich domácností i našich životů! Kampaň je určena pro Ekoškoly (a nejen je) v České republice. Jejím cílem je zapojit co nejširší komunitu z jejich okolí do aktivit, které podporují udržitelný způsob života jednotlivců, domácností i organizací! Kampaň dává návod, jak začít hlavně u sebe. Zapojené školy a organizace mají za …

Newsletter: Den Země 2021 – mnoho akcí v Pardubickém kraji. Těšíme se na vás

Newsletter: Den Země 2021 – mnoho akcí v Pardubickém kraji. Těšíme se na vás

Vydali jsme nový newsletter, tentokrát zasvěcený mnoha akcím v rámci celosvětového svátku Den Země.  Je vidět, že i přes složitou situaci, budete mít z čeho vybírat. Soutěže, hry, stezky, osvěta, dárky, a mnoho dalšího vás čeká tento prodloužený víkend (některé akce se konají i v květnu). Hezký Den Země všem a těšíme se na vás! …

Objevte nový koníček doby koronavirové – provádějte fenologii

Objevte nový koníček doby koronavirové – provádějte fenologii

Staňte se lokálním odborníkem, pozorovatelem vývojových fází rostlin. Chodíte kvůli omezením stále na stejná místa? Svými postřehy můžete pomoci alergikům i zemědělcům. I omezení pohybu kvůli koronavirové pandemii může mít svou světlou stránku. Tím, že se při procházkách do přírody vydáváme víceméně na stále stejná místa, můžeme dobře …

Den Země v Krásence z.s. – Semínko je život

Den Země v Krásence z.s. – Semínko je život

Tento rok se v Krásence (Bělá u Jevíčka) podíváme na to, co je na počátku každé rostlinky: semínko. Povíme si o semínkách zajímavé informace, každý si zaseje pár semínek a odnese si je domů, aby mohl pozorovat ten zázrak přírody, i když třeba nemá zahrádku. Také dětem ukážeme, jak si ze semínek vyrobit rostlinná mléka a povíme si, jaké výhody pro naše tělo …

Den Země v 2021 v Parku Československých Legií

Den Země v 2021 v Parku Československých Legií

Ve dnech 22.4. až 25.4.2021 se v České Třebové v Parku československých legií u polikliniky bude konat akce Den Země. Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Podorlicko v České Třebové ve spolupráci s organizací Junák – český skaut, středisko Javor Česká Třebová připravily pro návštěvníky distanční soutěž. Na stromech v parku naleznete …

Nové číslo Priorita

Nové číslo Priorita

Je duben, a proto bylo Státní fondem pro ŽP vydáno čtvrté číslo informačního zpravodaje Priorita. A co se v něm dozvíte? Například, že na protismogové plány jde sto milionů korun, o modernizační fond je velký zájem nebo, že nová výzva přináší na ekologické inovace 150 milionů korun. V rámci zahraničního článku se dozvíte, jaké je to být farmářem v Arktidě. …

Rozhovor s Ondrou Pelikánem ze záchranné stanice Lipec

Rozhovor s Ondrou Pelikánem ze záchranné stanice Lipec

Co mají společného obora Žleby, Záchranná stanice v Lipci a NATURE TV? Lásku ke zvířatům a k přírodě kolem nás, nadšení, Jana Kuchynku a Ondřeje a Lenku Pelikánovi a mnoho dalšího. Chcete se dozvědět o zachráněných zvířátkách: lišce Elišce, koze Líze a ježečkovi Čumáčkovi? Tak se podívejte na video rozhovor …

1. duben: Velikonoce, Apríl, Mezinárodní den ptactva…a co ještě? Ano, vydali jsme další newsletter

1. duben: Velikonoce, Apríl, Mezinárodní den ptactva…a co ještě? Ano, vydali jsme další newsletter

S velikonočním nádechem se dozvíte další novinky – jak se zapojit do soutěže o tvorbu reklamní kampaně na snížení spotřeby vody? Víte, že se Česká Třebová připojí k úklidu Česka o týden později? Jaký úspěch měla akce Hodina Země? A víte, že EKOvýzva 2021 je tady? A nezapomněli jsme ani na tradice o Velikonocích… Přečtěte si náš newsletter ke …

Do úklidu se zapojily i školy v Pardubickém kraji

Do úklidu se zapojily i školy v Pardubickém kraji

Určitě víte, že o víkendu 27. – 28.3. proběhla akce Ukliďme Česko. Možná ale nevíte, že se zapojily i školy v Pardubickém kraji. Jako příklad lze uvést: MŠ Hnátnice, ZŠ Litomyšl, Speciální základní škola Heřmanův Městec, ZŠ Pardubice, MŠ Pokřikov a ZŠ Ronov nad Doubravou, kde z příkopů dobrovolníci nasbírali šest pytlů (viz foto). …

Pytlomaty čekají na dobrovolníky

Pytlomaty čekají na dobrovolníky

V sobotu 27. března proběhne hlavní termín jarní akce Ukliďme Česko. Úklidy budou probíhat bezkontaktně a v rámci povolených území. Na dobrovolníky čeká více než tisícovka tzv. Pytlomatů, neboli místa, kde si jednotlivci a rodiny mohou vyzvednout pytle na odpad. Ty jsou doplněné o bezpečnostní pravidla a jednoduchou mapku, kde je potřeba uklidit …

Už jen tři dny do začátku jara! – Nepřehlédněte: soutěž „Probuzení přírody aneb jaro očima dětí“

Už jen tři dny do začátku jara! – Nepřehlédněte: soutěž „Probuzení přírody aneb jaro očima dětí“

Už jen tři dny do losování z vašich krásných obrázků a fotografií k uvítání jara. Rychle se zapojte i vy a vyhrajte krásné puzzle a magnetickou 3D tabuli. POZOR: Soutěž je rozšířena i pro starší děti – napište básničku a pošlete ji email na soutez@ekoosveta.cz, přesně 20.3. v 10:37 hodin – to nám začíná jaro …

Blíží se nám soutěž Probuzení jara…už tuto sobotu. Víte, že se můžou zúčastnit i starší děti (2. Stupeň ZŠ)? ..ne? Tak si přečtěte náš newsletter

Blíží se nám soutěž Probuzení jara…už tuto sobotu. Víte, že se můžou zúčastnit i starší děti (2. Stupeň ZŠ)? ..ne? Tak si přečtěte náš newsletter

Opět Vám přinášíme zajímavé informace v oblasti ENVI/EVVO. Malá ochutnávka: Fyzika doma – získejte 200 000 Kč za video od Nadace ČEZ. Hledáte inspiraci pro EVVO – podívejte se na mezistromy.cz. Proč se zapojit do akce Ukliďme Česko? Na to odpověděly školy …

MŽP: březnová priorita – dotace EVVO, úspěšné projekty a schválené záměry

MŽP: březnová priorita – dotace EVVO, úspěšné projekty a schválené záměry

Do lepšího vzdělávání dětí a dospělých je možné investovat i díky penězům z dotační výzvy na environmentální vzdělávání. Díky tomu získají děti lepší vhled do ochrany životního prostředí a povědomí o ekologickém chování. Děti i dospělí si mohou zasadit strom, to je praktické cvičení, které pomůže konkrétnímu místu. …

Moje uhlíková stopa

Moje uhlíková stopa

Unikátní publikace zaměřená na výpočet uhlíkové stopy průměrného obyvatele domácnosti v Praze. Vyčíslena je uhlíková stopa bydlení (spotřeby energií), dopravy, potravin, odpadů a vybraných spotřebních předmětů. Klimatická změna a její dopady jsou nejsledovanějším tématem dnešní doby. Klimatickou změnu máme spojenou hlavně se spalováním fosilních …

Vratné kelímky na akcích v Chrudimi

Vratné kelímky na akcích v Chrudimi

Chrudim chce používat na kulturních akcích města vratné kelímky, a snížit tak množství plastového odpadu. Plánuje pořídit 15.000 půllitrových kelímků z pevné umělé hmoty, 3000 kelímků na 0,3 litru a 2000 kelímků na 0,2 litru s víčkem. Budou se využívány opakovaně, k čištění poslouží myčka a budou se přechovávat ve skladovacích boxech. Město na dodávku …

Covid se nepříjemně promítá i do ŽP: svoz bia v Chrudimi se odsouvá

Covid se nepříjemně promítá i do ŽP: svoz bia v Chrudimi se odsouvá

Důvodem, proč distribuce nádob na bioodpad neproběhne v termínu, který město avizovalo, je současný nepříznivý vývoj epidemie coronaviru, respektive vládní opatření. „Minimálně o měsíc se posouvá jak distribuce biopopelnic, tak zahájení samotného svozu. Důvodem jsou vládní COVID19 opatření na následující tři týdny, během kterých nemůže …

Recyklohraní, kurz EVVO v praxi, sladké vzdělávací programy, tipy na výlet…to jsou jen střípky ze zajímavých informací v našem dalším NEWSLETTERU

Recyklohraní, kurz EVVO v praxi, sladké vzdělávací programy, tipy na výlet…to jsou jen střípky ze zajímavých informací v našem dalším NEWSLETTERU

Přinášíme Vám nové, přitom stručné, informace o aktivitách záchranných stanic, o vzdělávacím programu: „Pojďme se učit o lese do lesa“, nebo představení obory Žleby, kde můžete vidět i bílé jeleny. Chystáte se letos založit svou vlastní iniciativu komunitně podporovaného zemědělství …

Spojení sil pro spolupráci: uklidit na jaře a na podzim vysázet stromy

Spojení sil pro spolupráci: uklidit na jaře a na podzim vysázet stromy

Uklízíte a chcete udělat pro životní prostředí i něco více? Není problém. Dvě brněnské environmentální organizace – Nadace Partnerství a Ukliďme Česko totiž spojily síly a pod společným heslem „Na jaře uklidíme, na podzim vysadíme“ vyzývají k zapojení do iniciativy Sázíme budoucnost, v rámci, níž si mohou zájemci zažádat o grant na výsadbu stromů …

ČSOP: Na Den Země i po celý rok nás příroda potřebuje! Zapojte se

ČSOP: Na Den Země i po celý rok nás příroda potřebuje! Zapojte se

Ukliďme svět, je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky (akci koordinuje Český svaz ochránců přírody (ČSOP)). Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Hlavní úklidová akce se z března přesunula na Den Země (22.4). Uklízet v přírodě však lze už nyní. A aby taková vycházka spojená s uklízením byla ještě …

Pták roku a ptačí svět

Pták roku a ptačí svět

Už známe ptáka roku 2021. Jiřička obecná předává pro letošní rok žezlo našemu nejběžnějšímu dravci – káni lesní. Česká společnost ornitologická k této příležitosti vydala speciální číslo časopisu Ptačí svět, V něm najdete mnoho zajímavých informací, např. o ptáku roku, zajímavosti z ptačí říše, Krutihlavovy hlavolamy, dozvíte se, že dravci platí za …

Navrhněte strom do ankety Strom roku 2021

Navrhněte strom do ankety Strom roku 2021

Zájemci už mohou přihlásit své oblíbené stromy do jubilejního 20. ročníku ekologické ankety Strom roku. Veřejnost v ní vybírá nejsympatičtější strom v Česku. Přihlášky lze podávat do 22. dubna, porota vybere 12 finalistů. Titul Strom roku 2020 získala jabloň u hostince U Lidmanů v Machově na Náchodsku. Nejpopulárnější strom postoupí do celoevropského kola

Se začátkem března vám přinášíme nové informace v newsletteru

Se začátkem března vám přinášíme nové informace v newsletteru

Už je ve větru cítit přicházející jaro, i když večery jsou ještě chladné. Přes den jděte do přírody, a pro zkrácení večerní dlouhé chvilky si můžete přečíst v našem newsletteru o organizaci Pavučina, o nejzajímavějších akcích a samozřejmě jsme neopomněli na představení aktivit dalšího z ekoncenter v Pardubickém kraji. Newsletter ke stažení …

Dnes byla vyhlášena nová dotační výzva MŽP č. 1/2021: pilíře EVVO

Dnes byla vyhlášena nová dotační výzva MŽP č. 1/2021: pilíře EVVO

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR výzvu č. 1/2021 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory pilířů EVVO. V dotační výzvě z Národního programu Životního prostředí je připraveno 40 milionů korun. Z toho 25 milionů půjde na environmentální vzdělávání a výchovu, zbylých 15 milionů …

Harmonogram výzev programu rozvoje venkova

Harmonogram výzev programu rozvoje venkova

Sledujeme pro vás aktuální informace ohledně výzev SFŽP – Program rozvoje venkova. Prozatím je plánované jarní a podzimní kolo, kde se vždy vyskytuje i dotační program na vzdělávání. První kolo se očekává od 15.6.2021. Budeme vás informovat. Předběžný harmonogram …

První náš newsletter míří k vám

První náš newsletter míří k vám

Naším záměrem je přinášet vám neustále novinky, aktuality a zajímavosti z oblasti EVVO. Vydáváme první newsletter, kde se dočtete o dotačních program v Pardubickém kraji, o soutěži: Přeměna odpadů na zdroje či o březnové akci Ukliďme Česko. Pokud chcete získávat informace přímo na mail, stačí se přihlásit k odběru newsletteru …

Mpo prodloužilo 4. Ročník soutěže Přeměna odpadů na zdroje, přihlášky lze posílat až do 31. Března 2021

Mpo prodloužilo 4. Ročník soutěže Přeměna odpadů na zdroje, přihlášky lze posílat až do 31. Března 2021

Soutěž má za cíl motivovat ke kreativnímu využití materiálů a výrobků, které ukončily svou životnost, jako druhotných surovin nebo pro výrobu nových výrobků k použití. To vše v duchu udržitelného využívání zdrojů a na podporu oběhového hospodářství. Soutěžící dostanou příležitost prezentovat dobrou praxi a inspirovat ostatní.  …

Vyhlášení výzev k podání návrhů na vytvoření nových evropských tematických center v rámci evropské agentury pro životní prostředí

Vyhlášení výzev k podání návrhů na vytvoření nových evropských tematických center v rámci evropské agentury pro životní prostředí

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) vyhlašuje sedm výzev k podávání návrhů na vytvoření nových Evropských tematických center (ETC) na podporu implementace strategie EEA-EIONET. Termín pro podání je nejpozději do 29. dubna 2021.Evropská tematická centra budou zřízena …

Jaká budoucnost čeká borové lesy v ČR?

Jaká budoucnost čeká borové lesy v ČR?

…a další odpovědi se dočtete ve Zpravodaji ochrany lesa 2020. Jedná se o publikaci útvaru ochrany lesa VÚLHM vydávaná v rámci pověření MZe – „Lesní ochranná služba“. Ve Zpravodaji si můžete přečíst např. odborné články s názvem: Nahodilé těžby a abiotická poškození v roce 2019 (doc. Ing. Šrámek V., Ph.D., Ing. Novotný R., Ph.D.), Hlavní problémy …

Už jsou finální výsledky sčítání ptáku – hádejte, kdo vyhrál

Už jsou finální výsledky sčítání ptáku – hádejte, kdo vyhrál

Přes půl milionu ptáků lidé sečetli při letošní Ptačí hodince, meziročně o 100.000 více. Nejčastěji pozorovaným druhem byla opět sýkora koňadra, skokanem roku čížek lesní, uvedli zástupci České společnosti ornitologické (ČSO) v tiskové zprávě. Do třetího ročníku Ptačí hodinky se od 8. do 10. ledna 2021 zapojili dobrovolníci z celé republiky v ještě vyšších …

Ekocentrum paleta zve do Oucmanic na Badatelský víkend

Ekocentrum paleta zve do Oucmanic na Badatelský víkend

Kurz se koná o víkendu 9. – 11. dubna 2021 na pobytové pobočce v Oucmanicích. Je určen učitelům ZŠ a SŠ, lektorům ekologické výchovy i volnočasovým pedagogům a je akreditován. Kurz povede zkušený lektor Martin Kříž z ekocentra Chaloupky. Kurz vás provede celým badatelským cyklem, ukážeme vám, jak se s badatelstvím perou školy a jak to děti baví. …

Jabloň z Česka soutěží se stromy ze Španělska nebo z Velké Británie

Jabloň z Česka soutěží se stromy ze Španělska nebo z Velké Británie

Jak jsme vás již informovali, jabloň v Machovské Lhotě se stala jedna z finalistů v soutěži o evropském stromě roku. Letos má opravdu silné konkurenty, nejvíce hlasů má zatím tisíc let starý dub cesmínový, který se u severošpanělské vísky Lecina tyčí do výšky přes 16 metrů, dobře si vedou i sedm set let starý dub z východoslovenské Drnavy, skoro čtyřicet metrů …

Vyšlo první číslo časopisu „NAŠE PŘÍRODA“ v tomto roce

Vyšlo první číslo časopisu „NAŠE PŘÍRODA“ v tomto roce

Časopis Naše příroda je populárně naučný přírodovědný dvouměsíčník se zaměřením na flóru, faunu a zajímavá místa České republiky. Charakteristické jsou pro něj kvalitní články doplněné o nádherné fotografie od předních českých autorů. Časopis je určen všem milovníkům přírody, lidem se zájmem o turistiku, ochranářskou činnost nebo fotografování …

Aktuální výzvy OPŽP podporují pestrou škálu projektů

Aktuální výzvy OPŽP podporují pestrou škálu projektů

Do konce února (a někdy i déle) jsou vypsané výzvy OPŽP podporující ochranu ŽP. Některé jsou cílené pro obce, jsou však programy (více GRANTY a DOTACE), které jsou vhodné jak eko organizace, fyzické osoby nebo podnikatelé. Jako příklady výzev lze uvést: posílení biodiverzity, ochrana národně významných území a další. Stručný souhrn výzev je zde, nebo …

2/2021 Priorita – vydáno v únoru SFŽP

2/2021 Priorita – vydáno v únoru SFŽP

Únorová Priorita je o Modernizačním fondu, zelených střechách a nejhezčím stromě. Dočtete se i o úspěšném projektu Kroměřížského náměstí, nebo o tom, jak na Maledivách zachraňují korály. Celou Prioritu si můžete stáhnout …

Světový den mokřadů: mokřady = voda = život

Světový den mokřadů: mokřady = voda = život

Mokřady se zásadně podílejí na koloběhu vody v přírodě, pozitivně ovlivňují podnebí, zmírňují dopady klimatických změn a zároveň poskytují domov a potravu mnoha vzácným druhům rostlin a živočichů. Nenahraditelnou úlohu mokřadů a vody v krajině, jejich význam a nezbytnost ochrany nejen u nás a v Evropě, ale i na celém světě, připomíná Světový den …

Bude jabloň u Lidmanů Evropským stromem roku? Podpořit ji můžete i vy

Bude jabloň u Lidmanů Evropským stromem roku? Podpořit ji můžete i vy

Místní akční skupina Stolové hory, z. s. říká, že pod jejich jabloní se tvoří příběhy. Roste totiž v Machovské Lhotě u malebné hospody U Lidmanů, která je místem setkávání a společenských událostí. Podle pamětníků byly ve 20. letech 20. století na tomto místě vysazeny čtyři jabloně. Když ta poslední po třiceti letech začala chřadnout, zachráněná větev …

Nechcete se zúčastnit soutěže CZECH NATURE PHOTO?

Nechcete se zúčastnit soutěže CZECH NATURE PHOTO?

Je 11 soutěžních kategorií, kam do 14.2. můžete posílat své fotografie. Jedná se o volně žijící savce, ptáky, plazy, bezobratlí, rostliny a houby, krajina, zvířata ve svém prostředí, zvířata lidské péči, série fotografií přírody, příroda v Praze a cena za nejlepší fotografii české přírody. Pravidla, porotu a informace o minulých ročnících najdete je …

S rodinou do přírody

S rodinou do přírody

Pojďte s námi na čerstvý vzduch do přírody, načerpat sílu a užít mnoho srandy u naší cesty s úkoly pro celou rodinu. Vyzvedněte si mapku a pojďte po stanovištích, která jsme si pro vás nachystali. Pokud chcete být zařazeni do slosování o karetní hru od firmy Albi, napište nám na email srodinoudoprirody@seznam.cz: Jméno týmu a členů, věk dětí/ který úkol byl …

Víte, jak na klima? Přihlaste svůj nápad do soutěže ADAPTERRA AWARDS (AA)

Víte, jak na klima? Přihlaste svůj nápad do soutěže ADAPTERRA AWARDS (AA)

Třetí ročník soutěže AA odstartoval. Až do konce března můžete na www.adapterraawards.cz přihlašovat projekty, které pomáhají zvládat dopady klimatické krize. Jedinou podmínkou je, že nesmí jít o opatření na papíře, hlásit se mohou jen hotové realizace. Nejlepší nápady se mohou těšit na zahraniční exkurzi či finanční odměnu. …

MŽP vydalo první číslo věstníku v novém roce

MŽP vydalo první číslo věstníku v novém roce

Ministerstvo životního prostředí vydalo na svých webových stránkách lednové číslo Věstníku MŽP, jehož obsahem je: Metodický pokyn MŽP pro práci se systémem SEKM 3 či sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP k vydání Programu zlepšování kvality ovzduší pro různé zóny a další. Aktuální číslo Věstníku naleznete …

Vyšlo nové číslo PANURUS

Vyšlo nové číslo PANURUS

Dozvíte se druhovém zastoupení a početnosti vybraných ptačích skupin v národní přírodní rezervaci Bohdanečský rybník v období 2010–2020, výsledky Výzkumného víkendového tábora Vodní nádrž Rozkoš 2019 nebo informace o prvním prokázaném hnízdění jeřába popelavého a luňáka červeného v okrese Svitavy. Časopis vznikl s podporou Pardubického …

Vláda schválila zprávy o postupu udržitelného rozvoje v ČR

Vláda schválila zprávy o postupu udržitelného rozvoje v ČR

Zprávy o kvalitě života a udržitelnosti, vyhodnocující naplňování Strategického rámce ČR 2030, i o naplňování Agendy 2030, hodnotící dosažení plnění mezinárodních závazků, jsou schválené vládou. Oba dokumenty hodnotí postup ČR ve snaze dosáhnout udržitelného rozvoje, v prvním případě vůči vlastním cílům Strategie ČR 2030, v druhém pak v naplňování …

Pozvánka na konferenci ekologie 2021

Pozvánka na konferenci ekologie 2021

ČSPE plánuje organizaci konference Ekologie 2021 v září 2021, která bude po osmi letech organizována v Brně – tentokrát se role hostitele a spoluorganizátora ujme Dr. Ondřej Košulič z Mendelovy univerzity v Brně. Konference je naplánována na 8. – 10. 9. 2021. ČSPE se těší na úspěšné setkání, ať již proběhne jakoukoliv formou (dle epidemiologické situace). …

FSC ČR aktualizovalo svůj lesnický standard o nová pravidla pro používání pesticidů

FSC ČR aktualizovalo svůj lesnický standard o nová pravidla pro používání pesticidů

Česká národní kancelář certifikace FSC® (Forest Stewardship Council®) vydala na konci minulého roku doplněnou verzi aktuálně platného Standardu FSC pro lesní hospodaření, která také představuje nová pravidla pro používání chemických přípravků v lesích. Rozloha FSC certifikovaných lesů v Česku i v letošním roce opět narostla. …

EVVO videopřednášky v rámci využití „PŘEVRÁCENÉ UČEBNY“

EVVO videopřednášky v rámci využití „PŘEVRÁCENÉ UČEBNY“

Zajímá vás oblast ekologických zákonitostí a badatelských dovedností? Nebo pojetí environmentální gramotnosti? Chcete se dozvědět, co znamená pro-environmentální chování? Tak se podívejte na přednášková videa ZDE , včetně další témat od odborníků z Masarykovy univerzity, Univerzity J. E. Purkyně a Univerzity Karlovy v Praze. Jedná se o u nás …

Soutěž: Přeměna odpadů na zdroje

Soutěž: Přeměna odpadů na zdroje

Ročník soutěže Přeměna odpadů na zdroje pořádané Ministerstvem průmyslu a obchodu spolu s agenturou CzechInvest opět hledá příklady dobré praxe v nakládání s druhotnými surovinami. Soutěž má za cíl motivovat ke kreativnímu využití materiálů a výrobků, které ukončily svou životnost, jako druhotných surovin nebo pro výrobu nových výrobků k použití. …

Pojďme uklidit Česko – 27.3.2021

Pojďme uklidit Česko – 27.3.2021

Jarní organizované akce museli v roce 2020 organizátoři z Českého svazu ochránců přírody a spolku Ukliďme Česko bohužel odvolat (přitom před vyhlášením nouzového stavu měli zaregistrováno rekordních 2400 úklidů). V době nouzového stavu tak proběhl alespoň tzv. digitální úklid, motivovaný tím, že zbytečná virtuální data mají překvapivě velký dopad v …

Poslední zpravodaj MŽP roku 2020

Poslední zpravodaj MŽP roku 2020

Toto číslo Zpravodaje je věnováno ekologické výchově, vzdělávání a osvětě se zaměřením na děti. Tematicky je orientován na děti a přináší mnoho zajímavých informací. Z výzkumu Nadace proměny, publikovaného před čtyřmi lety, vyplynulo, že české děti tráví v průměru denně necelé dvě hodiny venku, ale více než čtyři hodiny u různých médií. Jak by tomu asi …

Úhrada poskytnuté náhrady mzdy (platu) při pracovním volnu souvisejícím s akcí pro děti a mládež

Úhrada poskytnuté náhrady mzdy (platu) při pracovním volnu souvisejícím s akcí pro děti a mládež

Zaměstnavatel od 1. 1. 2021 má nárok na úhradu náhrady mzdy nebo platu poskytnuté zaměstnanci při pracovním volnu souvisejícím s akcí pro děti a mládež ze státního rozpočtu. Úhradu poskytuje na žádost OSSZ podle sídla (místa trvalého pobytu) zaměstnavatele. Samozřejmě je zde několik podmínek ke splnění, najdete je …

Bulletin České společnosti pro ekologii 2020

Bulletin České společnosti pro ekologii 2020

Česká společnost pro ekologii v prosinci 2020 vydala bulletin, kde jsou souhrnné informace k zásadním environmentálním kauzám v naší zemi. Opět byla udělena Cena Vojtěcha Jarošíka a o něco dříve proběhla také stěžejní akce naší společnosti – konference Ekologie 2019 v Olomouci., celý dokument si můžete stáhnout …

585

kg komunálního odpadu připadá na jednoho obyvatele Pardubického kraje (2019)

1500000

Kč je objem peněžních prostředků, které vyčlenil Pardubický kraj pro EVVO pro rok 2021.

30

% je území Pardubického kraje tvořeno lesy.

8

je hlavních indikátorů zranitelnosti ČR vůči změně klimatu.