Zářijový newsletter přináší opět spoustu informací

Zářijový newsletter přináší opět spoustu informací

Titulní strana se zaměřuje na grantový program 7grant. Víte, že se 14.9. koná webinář GAIA 20:30 – Kampaň za biologickou rozmanitost? A není opomenuta informace o velkém úspěchu, neboť zahrada Stolístku získala certifikaci „Ukázková přírodní zahrada“. 22.9. můžete putovat chrudimským parkem, kdy roli průvodce zastává Tibor Schwarz s dalšími milovníky přírody ze Zeleného domu Chrudim.

Vyšlo nové číslo informačního zpravodaje SfŽP – PRIORITA
|

Vyšlo nové číslo informačního zpravodaje SfŽP – PRIORITA

Na podzim startuje nová etapa programu Nová zelená úsporám a věděli jste, že Jizerskohorské bučiny jsou první naší přírodní památkou UNESCO. Veřejné budovy budou ještě úspornější, říká evropská legislativa. Časopis vás seznámí i s úspěšným projektem, kdy díky nové úpravně vody v Zaječově už z kohoutků neteče zabarvená voda.

Ekocentrum PALETA: Kurz o změnách klimatu pro pedagogy

Ekocentrum PALETA: Kurz o změnách klimatu pro pedagogy

Ekocentrum PALETA Oucmanice zve na Kurz o změnách klimatu pro pedagogy, který se bude konat v novém termínu 17. – 19. 11. 2021. Vzdělávací akce je vhodná pro všechny učitele a lektory nezávisle na tom, jaký předmět a na jakém stupni škol vyučují. Kurz je akreditován jako DVPP Více informací o obsahu kurzu a organizaci

Osvětová akce nového spolku Pestré Polabí
|

Osvětová akce nového spolku Pestré Polabí

Nový spolek Pestré Polabí se velmi aktivně začal činit v ochraně přírody i v ekovýchově, měl osvětovou akci v rámci Hnutí Brontosaurus na možná vámi známé Východočeské Sahaře u Čeperky. Spolek Pestré Polabí udržuje a profesionálně pečuje o cenné biotopy pomocí dlouhodobě ověřených metod. Jedná se především o seč expanzivních travin, výřezy dřevin

CO2 liga – celorepublikový školní program na téma změny klimatu

CO2 liga – celorepublikový školní program na téma změny klimatu

Jedná se o celoroční environmentálně vzdělávací program do vaší školy, který vám představí klimatický rozvrat od A do Z. CO2 liga je celoroční program o ochraně klimatu pro 2. stupeň ZŠ, víceletá gymnázia a 1. a 2. ročník SŠ. Program probíhá ve čtyřech kolech (misích) po celý školní rok. Je rámován jako plnění mise na záchranu planety, kdy se žáci snaží symbolicky

Dny země dne 9. A 10.9.2021 v obci Červená Voda

Dny země dne 9. A 10.9.2021 v obci Červená Voda

Letošní osvětová kampaň DNY ZEMĚ je zaměřena na Ptačí oblast Králický Sněžník. Pro žáky bude připravena beseda s odborníky z Království sov, Agentury ochrany přírody a CHKO Jeseníky. Proběhne živá ukázka dravců, poznávací výlety do okolí a výroba ptačích budek. Akci pořádá obec Červená Voda ve spolupráci se ZŠ a MŠ Červená Voda a je podpořena

18. Září 2021 proběhne 4. Ročník akce „WORLD CLEANUP DAY“, zapojte se i vy
|

18. Září 2021 proběhne 4. Ročník akce „WORLD CLEANUP DAY“, zapojte se i vy

18. září 2021 proběhne 4. ročník celosvětové dobrovolnické akce World Cleanup Day. Letos proběhne již čtvrtý ročník této největší dobrovolnické akce na světě. Od roku 2018, kdy proběhl první celosvětový úklid, se do úklidů zapojilo celkem 50 miliónů dobrovolníků ze 180 zemí světa, kterým se podařilo z přírody odstranit na 280 tisíc tun odpadů.