Vítejte na stránkách Informačního portálu pro Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO) v Pardubickém kraji i za jeho hranicemi

Rubrika: Archiv Dotace

Výzva č. 1/2021: Pilíře EVVO

 SFŽP (MŽP)    Uzavřená výzva  Termín podání žádosti: 15.3. 2021 – 31.5.2021 Celkem 40 milionů korun rozdělí Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR na projekty s cílem zlepšit znalosti a dovednosti v environmentální oblasti, stabilizovat systém EVVO v České republice prostřednictvím EVVO projektů, podpořit systém vzdělávání pedagogů a lektorů v oblasti environmentální…
Více

Výzva č. SGS-4 „Reine“

Norské fondy a Uzavřená výzva a NEPŘEHLÉDNĚTE  Termín podání žádosti: 15.12.2020 – 15.2.2021 Zaměření: Výzva je společná pro všechny čtyři oblasti podporované v rámci programu Norských fondů a zaměřuje se na podporu informačních a vzdělávacích aktivit v oblasti ochrany ekosystémů, ovzduší, vod či změnu klimatu. Témata vzdělávacích a osvětových aktivit: zlepšování stavu životního prostředí v…
Více

Dotační program Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2021

Pardubický kraj  a Ukončená výzva a NEPŘEHLÉDNĚTĚ  Termín podání žádosti: 22.2.2021 – 31.3.2021 Zaměření: Dotační témata pro rok 2021: A) Provoz střediska s ekovýchovným zaměřením; B) Přímé akce pro veřejnost; C) Akce pro obecnou veřejnost; D) Tiskoviny s ekovýchovnou tématikou. Více informací.

Výběrová řízení ČSOP na ochranu biodiverzity

 ČSOP (+MŽP,LČR)    Uzavřená výzva  Termín podání žádosti: od 19.1. – 17.3.2021 Zaměření: Témata výběrového řízení: 1. Mapování výskytu určitého druhu a skupin druhů, zejména kriticky a silně ohrožených (dle aktuálních červených seznamů); 2. Monitoring/podrobné mapování určité lokality; 3. Praktická opatření k zachování / obnově biotopů jednotlivých druhů či skupin; 4. Praktická opatření vedoucí k podpoře…
Více

Program Prostředí pro život

TA ČR   Uzavřená výzva  Termín podání žádostí: od 28. 4. 2021 do 31.5.2021 Zaměření: Program Prostředí pro život se zaměřuje na nová řešení v oblasti životního prostředí, jeho stabilizaci a zkvalitnění.

Podpora začínajících včelařů v Pardubickém kraji pro rok 2021

Pardubický kraj  a Ukončená výzva  Termín podání žádosti: 22.2.2021 – 31.3.2021 Zaměření: Dotační program je určen začínajícím včelařům, fyzickým osobám s trvalým bydlištěm na území Pardubického kraje. Poskytnuté prostředky řeší problémy začínajících včelařů s pořízením včelstev a minimálního nutného vybavení k včelaření. Více informací.

Péče o životní prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2021

Pardubický kraj  a Ukončená výzva  Termín podání žádosti: 22.2.2021 – 31.3.2021 Zaměření: Konkrétní témata nejsou pro rok 2021 stanovována. Projekty musí být zaměřené na základní složky životního prostředí, zejména na péči o vodní toky a vodní plochy, péči o prvky územního systému ekologické stability či jejich realizaci, péči o cenné botanické či zoologické lokality, likvidaci…
Více

Program podpory ekologické výchovy a osvěty

Pardubice a Uzavřená výzva a NEPŘEHLÉDNĚTE  Termín podání žádostí: od 8.1. – 5.2.2021 Zaměření: Smyslem a záměrem poskytování dotací z Programu podpory ekologické výchovy a osvěty města Pardubic je jednat poskytnutí finančních prostředků k podpoře aktivit dětí i dospělých v oblasti ekologické výchovy a osvěty, které jsou realizovány na území města Pardubic.  Více informací.

Program podpory v oblasti spolupráce s partnerskými městy v roce 2021

Vysoké Mýto a Uzavřená výzva a Termín podání žádosti: 04. 1. 2021 – pátek 29. 1. 2021 Zaměření: Dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta mohou být poskytnuty na školské, společenské, kulturní, vzdělávací a sportovní projekty. Akce ucházející se o podporu musí mít nekomerční charakter a musí se konat ve Vysokém Mýtě nebo ve výše uvedených…
Více

Program podpory v oblasti životního prostředí v roce 2021

Vysoké Mýto a Uzavřená výzva a Termín podání žádosti: 04. 1. 2021 – pátek 29. 1. 2021 Zaměření: Dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta mohou být poskytnuty na podporu vzdělávání, rozšiřování nabídky ve vzdělávání, nákup pomůcek podporujících moderní metody vzdělávání a na provozní výdaje projektu v rámci celoroční vzdělávací činnosti. Projekt se musí konat ve…
Více