Vítejte na stránkách Informačního portálu pro Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO) v Pardubickém kraji i za jeho hranicemi

Rubrika: Biozemědělství a hospodářská zvířata

TITUL PODNIKAVÁ HLAVA ZÍSKAL PROJEKT EVIDENCE PRO CHOVATELE STÁD

Vítězkou letošního ročníku soutěže o nejlepší podnikatelský záměr Podnikavá hlava, kterou vyhlašuje Vědeckotechnický park Univerzity Palackého (UP) v Olomouci, se stala Dominika Sokolová se svým projektem funkční evidence pro chovatele stád Festada. Kromě celkové výhry projekt získal i Cenu Inovačního centra Olomouckého kraje pro nejinovativnější nápad. O výsledcích 12. ročníku Podnikavé hlavy informovali zástupci univerzity.

VĚDCI: MLADÍ SAMCI RYSŮ ZVLÁDNOU UJÍT I STOVKY KILOMETRŮ

Mladí samci rysů zvládnou putovat i stovky kilometrů. Vyplývá to z výzkumu mezinárodního týmu s českou účastí. Vědci zkoumali genetické vzorky několika rysů, kteří se v Česku pohybovali mimo běžnou oblast výskytu. Poznatky podle odborníků potvrzují předpoklad, že zlepšení průchodnosti krajiny může zvýšit malým izolovaným populacím rysů šanci na přežití.

NÁVRH PROTIEROZNÍ VYHLÁŠKY JDE DO FINÁLE, EKOLOGOVÉ TVRDÍ: JE MÍRNÝ A NEŘEŠÍ PREVENCI

Ekologové kritizují návrh dlouho očekávané protierozní vyhlášky. Chybí důraz na prevenci a přípustná míra každoroční ztráty ornice z hektaru je příliš vysoká, uvedli dnes v tiskové zprávě zaslané Hnutím Duha. Navrhovaná opatření podle nich půdu neochrání. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) poté v tiskové zprávě uvedlo, že limity odpovídají akademickým poznatkům. Podle prezidenta Agrární komory ČR Jana Doležala se díky znění vyhlášky bude k pozemkům ohroženým erozí přistupovat individuálně, při opakovaných erozních událostech pak budou pozemky, jež jsou dnes mimo systém ohrožení, zařazené do zvýšené ochrany.

PESTICIDY ZŮSTÁVAJÍ VE VODĚ I POTRAVINÁCH, PROBLÉMEM JE NEVHODNÉ PĚSTOVÁNÍ ŘEPKY NEBO KUKUŘICE

Ze Zprávy o životním prostředí České republiky 2019 vyplývá, že užívání pesticidů se poslední roky pomalu snižuje. Přispěl tomu i tlak organizací jako Hnutí DUHA či evropských ekologických organizací. Pesticidy v nadlimitním množství nebo “koktejlech” však lze stále nalézt zejména ve vodě, ale i v jídle. Přispívá tomu také nevhodné pěstování řepky a kukuřice.

VĚDCI HLEDAJÍ V LESÍCH ZA BRNEM POZŮSTATKY LIDSKÉHO HOSPODAŘENÍ

Vědci budou severně od Brna pátrat v lesích po historických pozůstatcích lidské hospodářské činnosti. Cílem projektu, který spojuje lesnictví s památkovou péčí a archeologií, je vytvořit postupy, jak podobné památky chránit. O projektu informovala v tiskové zprávě Mendelova univerzita v Brně, jejíž vědci projekt vedou.

SZIF V RÁMCI PODPORY EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ ROZDĚLÍ VÍCE NEŽ 1,4 MILIARDY KORUN PRAHA

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začíná vydávat rozhodnutí na podporu Ekologického zemědělství v rámci Programu rozvoje venkova. O dotaci si zažádalo 4 379 zemědělců, Fond jim vyplatí 1,42 miliardy korun. Ekologické zemědělství patří pod Program rozvoje venkova (PRV) a podporuje hospodaření šetrné k životnímu prostředí. Mimo jiné pomáhá s bojem proti degradaci půdy. Dále přispívá k zachování a obnově cenných stanovišť na zemědělské půdě z hlediska druhové různorodosti. A v neposlední řadě se snaží přispět k ekologické stabilitě a estetické hodnotě krajiny.

VĚDCI ZKOUŠÍ BOJOVAT PROTI NEMOCEM RÉVY POUŠTNÍMI BAKTERIEMI

L Šumavský národní park zahájil ve spolupráci s dalšími organizacemi i veřejností monitoring losa evropského. Cílem akce je zjistit, kolik kusů této zvěře na území žije. Podle odhadů se na Šumavě a v okolí vyskytuje přibližně 15 jedinců. „Samozřejmě, že se nikdy úplně přesně nedozvíme, kolik kusů losa zde žije. Ale tato akce má pomoci v tom, abychom aspoň přibližně věděli, o jak velkou populaci se jedná,“ řekl mluvčí národního parku Jan Dvořák.

VĚDCI ZKOUMAJÍ HMYZ JAKO KRMIVO PRO HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA

Vědci z Mendelovy univerzity v Brně zkoumají možnosti využití hmyzu jako krmiva pro hospodářská zvířata. V budoucnu by se mohl stát cenným zdrojem bílkovin. S předpokládaným růstem světové populace se totiž zvýší také spotřeba živočišných produktů o 60 až 70 procent. Na polích si tak budou konkurovat plodiny pro přímou lidskou spotřebu a krmiva pro hospodářská zvířata.

ZPRÁVA O TRHU S PŮDOU ZA ROK 2020 ZVEŘEJNĚNA. CENY PŮDY MÍRNĚ VZROSTLY

Společnost FARMY.CZ zveřejnila každoroční ZPRÁVU O TRHU S PŮDOU. Ve zprávě jsou uvedeny výstupy z monitoringu tržních cen zemědělské půdy za období let 2004 až 2020 s podrobnějším rozborem situace na trhu v roce 2020.

ZLATÉ MEDAILE ZA EKOLOGICKÁ OPATŘENÍ SI ODNESLI ČTYŘI FARMÁŘI

Zlatou medailí organizátoři třetího ročníku programu Pestrá krajina odměnili dnes čtyři farmáře. Akci organizuje Asociace soukromého zemědělství, oceněné rodinné farmy vytvářejí podle předsedy hodnotitelské komise Daniela Pitka mimořádný přínos pro českou krajinu.